نمونه قرارداد مدیر برنامه فوتبال
فرض کنید مدیر برنامه فوتبال هستید و قصد همکاری با یک فوتبالیست را دارید تا برای ایشان باشگاه مناسب پیدا کنید یا فوتبالیست هستید و می‌خواهید با مدیر برنامه قرارداد داشته باشید. این قرارداد مناسب شما است.

فرمت قرارداد: pdf و word

بروزرسانی قرارداد: دوشنبه, 19م اردیبهشت 1401

کد قرارداد (SKU): RKC-1399

برچسب های محصول :

239,000 تومان

 • توضیحات
 • اطلاعات بیشتر
 • نظرات

قرارداد مدیر برنامه فوتبال یک قرارداد مناسب برای کسانی است که قصد دارند به عنوان فوتبالیست با یک مدیر برنامه وارد همکاری شوند یا مدیر برنامه هستند و می‌خواهند با یک فوتبالیست همکاری داشته باشند.

در واقع به موجب این قرارداد، مدیر برنامه موظف به تامین بهترین فرصت‌های موجود برای فوتبالیست جهت همکاری با باشگاه‌های مورد نظر خود می‌شود و در مقابل، حق الزحمه‌ای که با قراردادِ میان فوتبالیست و باشگاه مرتبط است به مدیر برنامه پرداخت خواهد شد.

این قرارداد شامل چه بندهای مهمی است؟

 1. در خصوص مبلغ قرارداد و حق الزحمه مدیر برنامه و نحوه پرداخت آن مبلغ به ایشان به صورت کامل و بدون ابهام صحبت کرده‌ایم و موعد زمانی پرداخت مبالغ به ایشان به صورت کامل مشخص شده است. علاوه بر این ضمانت اجرای مناسبی نیز در نظر گرفته شده که قرارداد را نظام مند کرده است.

 2. درباره ماهیت این قراردادِ همکاری در متن قرارداد صحبت کرده‌ایم که از اختلافات احتمالی بعدی طرفین درباره نوع رابطه کاری جلوگیری خواهد کرد.

 3. متن کاملی در خصوص تعهدات مدیر برنامه در نظر گرفته شده است و تلاش کرده‌ایم تمام جنبه‌های مرتبط با این نوع از همکاری را در متن قرارداد لحاظ کنیم.

 4. در خصوص حدود اختیارات مدیر برنامه جهت تعامل با باشگاه‌ها و کشف فرصت‌های انعقاد قرارداد میان باشگاه و فوتبالیست صحبت کرده‌ایم تا ابهامات مرتبط با این موضوع نیز رفع و رجوع شود.

 5. در خصوص لزوم اطلاع رسانی به موقع مراتب مکاتبات باشگاه‌ها با فوتبالیست به مدیر برنامه صحبت شده است.

 6. درباره ضمانت اجرای نقض هریک از تعهدات قراردادی صحبت کرده‌ایم و تلاش شده است که هیچیک از تعهدات موجود در قرارداد بدون ضمانت اجرا نماند.

 7. درباره لزوم محرمانه بودن و محرمانه ماندن اطلاعات طرفین صحبت شده است و برای آن، ضمانت اجرا در نظر گرفته‌ایم.

 8. مرجع حل اختلاف قرارداد را مشخص کرده‌ایم و در این مورد، شما این امکان را خواهید داشت که یکی از دو مرجع حل اختلاف موجود در قرارداد را انتخاب کنید.

آیا باید این قرارداد را رسمی کنیم و به دفترخانه برویم؟

خیر. این قرارداد به تنهایی و بدون لزوم مراجعه به دفترخانه، معتبر خواهد بود. در واقع، نمونه قرارداد مدیر برنامه فوتبال به محض امضای تمام صفحات آن توسط فوتبالیست و مدیر برنامه دارای اعتبار کافی خواهد بود و نیازی به انجام اقدامات تبعی نیست.

این قرارداد را در چند نسخه تنظیم کنیم؟

این قرارداد را به تعداد طرفین قرارداد به علاوه یک نسخه بیشتر تنظیم کنید. نسخه اضافی در زمان بروز اختلاف به مرجع حل اختلاف قرارداد اعطا خواهد شد تا ایشان مطابق با توافقات قبلی میان طرفین، در خصوص حل اختلافات اقدام کند. توصیه می‌کنیم حتما تمام صفحات قرارداد توسط طرفین امضا شود.

ثبت سوال یا دیدگاه

قرارداد مدیر برنامه فوتبال

184 نفر این قرارداد را دریافت کرده اند.

239,000 تومان

قابل چاپ و ویرایش

در دو نسخه word و pdf