نمونه قرارداد اجاره‌ شناور

قرارداد اجاره شناور

بیایید فرض کنیم که شما مالک شناور هستید و قصد اجاره دادن آن را دارید یا آنکه مستاجر شناور هستید و قصد شما این است که شناور متعلق به شخص دیگر را اجاره کنید. این قرارداد با همین منظور تنظیم شده است.
بروزرسانی قرارداد: شنبه, 16 ام اردیبهشت 1402
برچسب‌های محصول:

info لوگوی رکلا بر روی صفحات قرارداد درج نشده است.

کد قرارداد (SKY):
RKC-1420
فرمت قرارداد:
Word و PDF

217 نفر این قرارداد را دریافت کرده‌اند.

مبلغ:

169,000 تومان

  • توضیحات
  • اطلاعات بیشتر
  • نظرات

نمونه قرارداد اجاره‌ شناور به منظور استفاده از شناور و امکانات آن برای یک بازه زمانی موقتی قابل انعقاد است. این قرارداد، حقوق و منافع موجر و مستاجر را به خوبی تامین می‌کند. بنابراین هم موجران و هم مستاجران می‌توانند از این قرارداد بهره ببرند. در این مقاله، چهارچوب حاکم بر قرارداد حاضر را مورد بررسی قرار می‌دهیم و مزایای آن را بیان می‌کنیم.

آیا امضای این قرارداد، برای استفاده موقتی از یک شناور ضرورت دارد؟

بله. به شما توصیه اکید می‌کنیم که نمونه قرارداد اجاره‌ شناور را برای استفاده موقتی از شناور، چه برای کوتاه مدت چه برای بلند مدت امضا کنید. زیرا این قرارداد، کلیه تعهدات و وظایف موجر و مستاجر شناور را مورد پیش بینی و تاکید قرار می‌دهد. بنابراین می‌توان قرارداد حاضر را به عنوان یک سند قانونی در نظر گرفت. علاوه بر آن، این امکان برای طرفین وجود دارد که در صورت نیاز،‌ این قرارداد را در محاکم صالح قانونی ارائه کنند.

این قرارداد،‌ از چه بخش‌های تشکیل شده است؟

نمونه قرارداد اجاره‌ شناور ،‌ از ۸ بخش اصلی تشکیل شده است. هر یک از این بخش‌ها،‌ مهم‌‌ترین جوانب اجاره شناور را مورد بررسی قرار می‌دهد. به طور خلاصه، ارکان این قرارداد به شرح زیر است:

- مشخصات طرفین: در این بخش از قرارداد، مشخصات هویتی موجر و مستاجر شناور بیان می‌‌شود. ما این بخش را در دو قسمت مجزا تنظیم کرده‌ایم. بنابراین شما قادر خواهید بود که بر حسب نوع شخصیت طرف مقابل خود،‌ مشخصات هویتی مورد نیاز را در متن قرارداد وارد کنید.

- مورد اجاره: در بخش مورد اجاره،‌ ویژگی‌ها و اوصاف متمایز شناور بیان می‌شود. ما در این قسمت، شاخصه‌هایی را بیان کرده‌ایم که در تبیین اوصاف مزبور کمک کننده است.

- مدت اجاره: مدت اجاره، از ارکان اساسی هر قرارداد اجاره‌ای است. در خصوص شناور نیز مدت اجاره باید مورد توجه قرار گیرد.

- اجاره بها و نحوه پرداخت آن: در این قسمت از نمونه قرارداد اجاره‌ شناور ، ‌مبلغ کرایه شناور برای تمام مدت اجاره مشخص می‌شود. علاوه بر آن، جزئیات پرداخت مبلغ اجاره بها مورد اشاره قرار می‌گیرد. با توجه به امکان تاخیر مستاجر در پرداخت مبلغ اجاره بها، ما تدابیری را برای جلوگیری از این دیرکردها در این قسمت مورد پیش بینی قرار داده‌ایم.

- تسلیم شناور و تَسَلُّم بر آن: در این قسمت از قرارداد، شرایط حاکم بر تسلیم شناور از سوی موجر مشخص می‌شود. همچنین این بخش، دربردارنده شرایط حاکم بر تحویل شناور از سوی مستاجر با اتمام قرارداد است.

- شرایط و آثار قرارداد: در بخش شرایط و آثار قرارداد، تعهدات موجر و مستاجر بیان می‌شود. این بخش از قرارداد به نوعی تنظیم شده است که از وقوع ابهام در حیطه وظایف طرفین جلوگیری شود.

این قرارداد، چه تدابیری را برای حل و فصل دعاوی احتمالی موجر و مستاجر شناور بیان کرده است؟

نمونه قرارداد اجاره‌ شناور ، مراجعی را برای حل و فصل اختلافات فی ما بین موجر و مستاجر ارائه کرده است. شما در انتخاب یکی از این مراجع، آزادی عمل خواهید داشت. اگر هیچ یک از این مراجع در متن قرارداد انتخاب نشود، در صورت وقوع اختلاف، دادگاه، صالح به رسیدگی خواهد بود.

آیا این قرارداد قابلیت ویرایش و شخصی سازی دارد؟

بله. نمونه قرارداد اجاره‌ شناور ، در قالب دو نسخه Word و PDF در اختیار شما قرار خواهد گرفت. بنابراین این قرارداد برای ویرایش یا شخصی سازی منعطف است. به این منظور شما باید از فایل Word قرارداد خود استفاده کنید و اقدامات لازم را به عمل آورید.

آیا این قرارداد، برای امضا و اثر انگشت موجر و مستاجر شناور، قسمت مستقلی را پیش بینی کرده است؟

 ما در انتهای هر یک از صفحات نمونه قرارداد اجاره‌ شناور ، قسمت مستقلی را برای امضا و اثر انگشت موجر و مستاجر شناور در نظر گرفته‌ایم. این امر سبب می‌شود که از وقوع سو استفاده‌های احتمالی در مفاد قرارداد جلوگیری شود.

169,000تومان