نمونه قرارداد اجاره سنگ شکن

قرارداد اجاره سنگ شکن

برای کسی که قصد دارد سنگ شکن اجاره دهد یا کسی که می‌خواهد این نوع از تجهیزات را کرایه کند بهترین گزینه، همین نمونه قرارداد اجاره سنگ شکن است که به صورت دقیق و بدون ابهام تنظیم شده است.
بروزرسانی قرارداد: شنبه, 16 ام اردیبهشت 1402
برچسب‌های محصول:

info لوگوی رکلا بر روی صفحات قرارداد درج نشده است.

کد قرارداد (SKY):
RKC-1349
فرمت قرارداد:
Word و PDF

423 نفر این قرارداد را دریافت کرده‌اند.

مبلغ:

99,000 تومان

 • توضیحات
 • اطلاعات بیشتر
 • نظرات

اگر مالک دستگاه سنگ شکن هستید و می‌خواهید آن را به دیگران اجاره دهید تا برای مدت معینی از دستگاه سنگ شکن شما استفاده کنند، نمونه قرارداد اجاره سنگ شکن بهترین و کاربردی‌ترین قراردادی است که می‌توانید در راستای حفظ منافع خودتان از آن استفاده کنید.

در صورتی که به دستگاه سنگ شکن نیاز دارید و می‌خواهید از دیگری، دستگاه سنگ شکن را به اجاره بگیرید و مایل به تنظیم یک قرارداد مستحکم و بدون شک و شبهه هستید نیز می‌توانید از این قرارداد استفاده کنید زیرا تمامی حقوق و منافع قانونی مستاجر سنگ شکن را در نظر گرفته‌ایم.

نمونه قرارداد اجاره سنگ شکن از چه عناوینی تشکیل شده است؟

 1. جزئیات مربوط به سنگ شکن و مشخصات فنی مربوط به آن را در یک بند از نمونه قرارداد اجاره سنگ شکن مشخص کرده‌ایم. این بند از قرارداد برای موجر و مستاجر دستگاه سنگ شکن این امکان را فراهم می‌آورد که لوازم متعلق به دستگاه سنگ شکن و مشخصات فنی مربوط به آن را مشخص کنند.

 2. اجاره بهای سنگ شکن و زمان پرداخت آن یکی از مواردی است که باعث ایجاد اختلاف میان موجر و مستاجر دستگاه سنگ شکن می‌شود. طی یک بند از این قرارداد برای موجر و مستاجر دستگاه شکن این امکان را فراهم آورده‌ایم که میزان اجاره بهای سنگ شکن و نحوه پرداخت آن را مشخص کنند.

 3. یک تبصره این قرارداد در خصوص تاخیر در پرداخت اجاره بهای سنگ شکن تنظیم شده است. در این بند از قرارداد به صورت دقیق در خصوص تاخیر در پرداخت اجاره بهای سنگ شکن صحبت کرده‌ایم. این بند از قرارداد به موجر و مستاجر کمک می‌کند که در خصوص تاخیر در پرداخت اجاره بهای سنگ شکن به صورت مضبوط و قانونی تعیین تکلیف کنند.

 4. برای موجر و مستاجر این امکان فراهم شده است که مدت قرارداد اجاره سنگ شکن و تاریخ شروع و پایان آن را مشخص کنند.

 5. شرایط و آثار قانونی اجاره سنگ شکن در چندین بند از نمونه قرارداد اجاره سنگ شکن به صورت مفصل و با ذکر جزئیات ذکر شده و برای مستاجر و موجر دستگاه سنگ شکن این امکان را فراهم آورده است که تمام جزئیات مد نظرشان را بدون هیچ گونه ابهام و شک و شبهه‌ای در قرارداد قید کنند. لازم به ذکر است که شرایط قانونی این قرارداد در راستای منافع موجر و مستاجر سنگ شکن آورده شده است و ضمانت اجرای عدم رعایت آن‌ها را مشخص کرده‌ایم.

 6. بند خیارات نمونه قرارداد اجاره سنگ شکن به موجر و مستاجر امکان می‌دهد که در خصوص اسقاط یا عدم اسقاط حق فسخ این قرارداد با یکدیگر توافق کنند.

 7. جزئیات و موارد قانونی مربوط به تحویل دستگاه سنگ شکن به مستاجر و ضمانت اجرای قانونی عدم تحویل آن به مستاجر در نمونه قرارداد اجاره سنگ شکن مشخص شده است.

 8. هزینه تعمیرات سنگ شکن و نحوه پرداخت آن‌ها در این قرارداد مطابق با قواعد قانون مدنی مشخص شده است.

 9. شرایط قانونی فسخ این قرارداد در صورت بروز عیب و نقص در دستگاه نیز مشخص شده است.

 10. تمام تعهدات قانونی موجر و مستاجر دستگاه شکن در این قرارداد مشخص شده است.

 11. شرط داوری را در این قرارداد آورده‌ایم و برای موجر و مستاجر دستگاه سنگ شکن این امکان را فراهم آورده‌ایم که داوری را به عنوان مرجع حل اختلاف خودشان تعیین کنند.

 1. - در این قرارداد وثیقه دستگاه سنگ شکن را مشخص کرده‌ایم و به موجر و مستاجر دستگاه سنگ شکن اجازه داده‌ایم که وثیقه دستگاه را معین کنند.

چرا باید این قرارداد را میان موجر و مستاجر دستگاه سنگ شکن تنظیم کنیم؟

احتمال فراموش شدن جزئیات در قراردادهای شفاهی بسیار زیاد است. هر چقدر هم که موجر و مستاجر سنگ شکن، انسان‌های قابل اعتمادی باشند باز هم احتمال تغییر و تحریف قرارداد شفاهی از سوی آن‌ها وجود دارد.

قرارداد اجاره شفاهی در هنگام بروز اختلاف، دلیل محکمه پسندی محسوب نمی‌شود و قابل استناد نیست. اثبات قراردادهای شفاهی بسیار دشوار بوده و نیازمند اظهار شهود و مطلعان است.

قرارداد مکتوب و مستحکم مانع از بروز اختلاف میان طرفین می‌شود و از سندیت و اعتبار قانونی لازم نیز برخوردار است.

آیا رسمی کردن این قرارداد الزامی است؟

این قرارداد به محض امضای موجر و مستاجر سنگ شکن از اعتبار و سندیت قانونی برخوردار می‌شود و رسمی کردن آن هیچ گونه ضرورتی ندارد.

آیا این قرارداد قابل ویرایش است؟

نمونه قرارداد اجاره سنگ شکن را در دو نسخهWORD  و PDF تهیه کرده‌ایم. هم زمان با خریداری این قرارداد، هر دو نسخه آن در دسترس شما قرار می‌گیرد و در صورت تمایل می‌توانید هم زمان با پر کردن جاهای خالی آن، بندها و مواد مورد نظرتان را ویرایش کنید.

آیا برای اعتبار این قرارداد، امضای شهود نیز لازم است؟

امضای شهود از نظر قانونی الزامی نیست و ارتباطی با اعتبار این قرارداد ندارد زیرا این قرارداد برای اعتبار قانونی تنها نیاز به امضای موجر و مستاجر سنگ شکن دارد. در انتهای تمام صفحات این قرارداد محل خاصی برای امضا و اثر انگشت موجر و مستاجر قرار داده‌ایم.

99,000تومان