نمونه قرارداد مدیر برنامه خواننده

قرارداد مدیر برنامه خواننده

فرض کنید که قصد دارید مدیر برنامه یک خواننده شوید و انتظار شما این است که روابط کاری شما با خواننده کاملا حساب شده و اصولی باشد یا خواننده هستید و می‌خواهید مدیر برنامه بگیرید. این قرارداد با این منظور تنظیم شده است.
بروزرسانی قرارداد: دوشنبه, 20 ام فروردین 1403
برچسب‌های محصول:

info لوگوی رکلا بر روی صفحات قرارداد درج نشده است.

کد قرارداد (SKY):
RKC-1397
فرمت قرارداد:
Word و PDF

243 نفر این قرارداد را دریافت کرده‌اند.

مبلغ:

419,000 تومان

 • توضیحات
 • اطلاعات بیشتر
 • نظرات

در صورتی که می‌خواهید مدیر برنامه‌ای را استخدام کنید و با او یک قرارداد کاری تنظیم کنید، نمونه قرارداد مدیر برنامه خواننده مناسب شما است. ما این قرارداد را مطابق با قانون کار و قانون تامین اجتماعی و با در نظر گرفتن تمام منافع قانونی و حقوقی طرفین تنظیم کرده‌ایم.

اگر می‌خواهید به عنوان مدیر برنامه برای یک خواننده کار کنید و با او قرارداد کاری داشته باشید نیز نمونه قرارداد مدیر برنامه خواننده مناسب شما است. این قرارداد مطابق با ماده 10 قانون مدنی تنظیم و تمام منافع و مزایای قانونی در آن لحاظ شده است.

ماده‌های نمونه قرارداد مدیر برنامه خواننده حاوی چه موضوعاتی هستند؟

این قرارداد در صورتی معتبر است که طرفینی که آن را امضا کرده‌اند، معلوم و مشخص باشند. در همین راستا ماده اول نمونه قرارداد مدیر برنامه خواننده را به مشخصات و اطلاعات مدیر برنامه و خواننده اختصاص داده‌ایم.

معلوم بودن موضوع قرارداد به طرفین کمک می‌کند که به وظایف و تکالیف خود آشنایی داشته باشند. در همین راستا، ما در ماده دوم نمونه قرارداد مدیر برنامه خواننده موضوع توافق میان مدیر برنامه و خواننده را به صورت جامع و مانع تعریف کرده‌ایم.

هر یک از انواع قرارداد، شرایط و ضوابط قانونی مخصوص به خودش را دارد. به همین دلیل، ماده سوم این قرارداد به تعیین نوع رابطه کاری میان خواننده و مدیر برنامه اختصاص پیدا کرده است.

 1. حق السعی که خواننده به مدیر پرداخت کند، براساس توافق میان آن‌ها و مطابق با شرایط قانونی تعیین می‌شود. در ماده چهارم این قرارداد از حق الزحمه مدیر برنامه و جزئیات پرداخت آن صحبت کرده‌ایم.

 2. امضای قراردادهای کاری باعث ایجاد حقوق و تعهداتی برای طرفین آن می‌شود. در ماده پنجم این قرارداد به صورت مفصل از حقوق و تعهداتی صحبت شده است که به واسطه امضای این قرارداد بر عهده خواننده و مدیر برنامه گذاشته می‌شود.

 3. اصل محرمانگی یکی از اصول قانونی است که حقوق و منافع قانونی طرفین قرارداد را تامین می‌کند. در ماده ششم این قرارداد از اصل محرمانگی صحبت کرده‌ایم. در این ماده، ضمات اجرای نقض این اصل نیز تعیین شده است.

 4. ماده هفتم این قرارداد را به ممنوعیت حق واگذاری آن اختصاص داده‌ایم.

 5. اصل تفکیک پذیری مانع از بطلان و بی اعتباری تمام قرارداد می‌شود. در ماده هشتم این قرارداد از اصل تفکیک پذیری صحبت شده است.

 6. اصلاح قرارداد راه تعدیل و تغییر آن را هموار می‌کند. در ماده نهم این قرارداد، شرایط تغییر، تعدیل و اصلاح آن را پیش بینی کرده‌ایم.

 7. فسخ قرارداد باعث تزلزل و عدم پایداری آن می‌شود. در ماده دهم این قرارداد، حق فسخ آن از خواننده و مدیر برنامه سلب شده است.

 8. پیوست‌های قرارداد، اسنادی هستند که به آن پیوست می‌شوند و باید تعداد و موضوعات آن‌ها معلوم و مشخص باشد. ماده یازدهم این قرارداد را به شمارش یپوست‌های آن اختصاص داده‌ایم.

 9. ایجاد شرایط فورس ماژور باعث می‌شود که خواننده و مدیر برنامه نتوانند به تعهدات خودشان عمل کنند. در ماده دوازدهم این قرارداد، پیش بینی‌های لازم را برای شرایط فورس ماژور در نظر گرفته‌ایم.

 10. اگر مدیر برنامه و خواننده با یکدیگر اختلاف پیدا کردند و موفق به حل و فصل آن نشدند باید به مراجع حل اختلاف مذکور در قرارداد مراجعه کنند. در ماده سیزدهم این قرارداد از مراجع حل اختلافی صحبت کرده‌ایم که مدیر برنامه و خواننده برای حل و فصل اختلافات خودشان می‌توانند به آن‌ها مراجعه کنند؛

 11. این قرارداد باید در چند نسخه تنظیم شود و تمام نسخه‌های آن نیز باید به امضای خواننده و مدیر برنامه برسد؟ ماده پایانی این قرارداد به تعیین تعداد نسخه‌های آن اختصاص پیدا کرده است.

مزایای تهیه نمونه قرارداد مدیر برنامه خواننده از رکلا چیست؟

قراردادهای کاری می‌توانند به صورت شفاهی نیز تنظیم شوند. باید به این موضوع توجه داشته باشیم که قرارداد شفاهی از سندیت زیادی برخوردار نیست و به عنوان یک مدرک نمی‌توان به آن استناد کرد. نمونه قرارداد مدیر برنامه خواننده که به صورت مکتوب تنظیم و امضا شده، سندی است که رابطه کاری میان مدیر برنامه و خواننده را به اثبات می‌رساند.

این قرارداد توسط وکلای تیم حقوقی رکلا و مطابق با قوانین ایران تنظیم شده است.

419,000تومان