نمونه قرارداد آزمایش بتن

قرارداد آزمایش بتن

دور از ذهن ما و شما نیست که ضرورت داشته باشد عملیات آزمایش بتن ساختمان در حال ساخت شما اجرایی شود یا صاحب یک آزمایشگاه بتن باشید بخواهید با مشتریان خود، قرارداد تنظیم کنید. این قرارداد برای همین کار است.
بروزرسانی قرارداد: سه‌شنبه, 11 ام اردیبهشت 1403
برچسب‌های محصول:

info لوگوی رکلا بر روی صفحات قرارداد درج نشده است.

کد قرارداد (SKY):
RKC-1438
فرمت قرارداد:
Word و PDF

408 نفر این قرارداد را دریافت کرده‌اند.

مبلغ:

159,000 تومان

  • توضیحات
  • اطلاعات بیشتر
  • نظرات

نمونه قرارداد آزمایش بتن قراردادی است که به منظور ارزیابی استحکام و قدرت بتن تهیه و امضا می‌شود. اهمیت بتن در فرآیند ساخت و ساز ساختمان، ضرورت تهیه و امضای این قرارداد را شدت می‌بخشد. با توجه به تخصصی بودن آزمایش بتن، قرارداد حاضر به خوبی ابعاد مختلف این پروسه را در بر می‌گیرد.

در یک نگاه کلی، قرارداد فوق از انواع قراردادهای پیمانکاری است و به تعهدات طرفین قرارداد تاکید می‌ورزد. در ادامه این نوشتار تلاش داریم که جهات مختلفی از قرارداد حاضر را بررسی و مزایای آن را بیان کنیم.

آیا این قرارداد به صورت کامل به تعهدات طرفین اشاره کرده است؟

همانطور که بیان شد، نمونه قرارداد آزمایش بتن ، یک قرارداد پیمانکاری است. این قرارداد میان شخص کارفرما و آزمایشگاه بسته می‌شود. با توجه به پیچیده و تخصصی بودن فرآیند آزمایش بتن، ما تلاش داشته‌ایم که تا حد ممکن، تعهدات آزمایشگاه را مورد اشاره قرار دهیم. به همین دلیل بخش اعظم این قرارداد را تعهدات و شرح وظایف پیمانکار در برمی‌گیرد. از سوی دیگر، این قرارداد به وظایف کارفرما نیز اشاره دارد. زیرا قرارداد حاضر به نوعی طراحی شده است که حقوق و منافع کارفرما و پیمانکار را به صورت همزمان تامین کند.

در این قرارداد، شرایط پرداخت مبلغ آزمایش بتن به چه صورت پیش بینی شده است؟

به طور کلی در انواع قراردادهای پیمانکاری، پرداخت مبلغ در چند مرحله صورت می‌گیرد. به این صورت که مبلغی از قرارداد به عنوان پیش پرداخت و مابقی بر اساس توافقات طرفین به پیمانکار واریز خواهد شد. ما نیز در نمونه قرارداد آزمایش بتن ، چنین رویکردی داشته‌ایم. به این صورت که بخشی از مبلغ کلی آزمایش، همزمان با امضای قرارداد پرداخت می‌شود. سپس مابقی مبلغ بعد از اجرای آزمایش و اعلام نتایج، به آزمایشگاه واریز خواهد شد. البته باید اشاره داشت که شما می‌توانید شرایط پرداخت این قرارداد را بر اساس توافقات خود تغییر دهید.

آیا این قرارداد، شرایط تعدیل مبلغ را مورد اشاره قرار داده است؟

بله. نمونه قرارداد آزمایش بتن ، به تعدیل ما به ازای آزمایش بتن اشاره کرده است. در این راستا ما نرخ تعدیلی را برای قرارداد در نظر گرفته‌ایم. این امکان برای شما و طرف مقابلتان یافت می‌شود که بر اساس توافقات جمعی خود، درصد نرخ تعدیل را مشخص کنید.

آیا این قرارداد، به شرایط تضمین حسن اجرای تعهدات آزمایشگاه توجه داشته است؟

بله. نمونه قرارداد آزمایش بتن ، شرایطی را برای تضمین حسن اجرای تعهدات پیمانکار مشخص کرده است. این شرایط به منظور تامین حقوق کارفرما تعیین می‌شوند. در این زمینه قرارداد حاضر، 10 درصد از مجموع مبلغ کلی را به عنوان تضمین اجرای تعهدات آزمایشگاه در نظر می‌گیرد. این مبلغ پس از اجرای کامل موضوع قرارداد و تحویل گزارش‌ها و نتایج نمونه گیری‌ها و در صورت عدم وجود بدهی، به آزمایشگاه پرداخت خواهد شد.

شرایط فسخ این قرارداد از سوی کارفرما و پیمانکار چیست؟

به طور کلی، ما حق فسخ کارفرما و پیمانکار را در نمونه قرارداد آزمایش بتن سلب کرده‌ایم. البته این قرارداد دربردارنده شرایطی است که بر حسب اقتضا، به شرایط خاتمه یک جانبه قرارداد از سوی هر یک از طرفین اشاره دارد. برای مثال، ما این امکان را برای کارفرما در نظر گرفته‌ایم که بتواند در صورت عدم توانایی فنی آزمایشگاه یا تاخیر ایشان در اجرای تعهدات قراردادی خود، قرارداد را فسخ کند. از سوی دیگر، به موجب این قرارداد آزمایشگاه می‌تواند در صورت تاخیر کارفرما در پرداخت مبلغ، حق فسخ خود را اعمال کند.

چه بخشی از نمونه قرارداد آزمایش بتن ، جهت امضا و اثر انگشت طرفین در نظر گرفته شده است؟

نمونه قرارداد آزمایش بتن ، در انتهای هر یک از صفحات خود، بخشی مستقلی را برای امضا و اثر انگشت کارفرما و آزمایشگاه طراحی کرده است، به این دلیل که امضای طرفین، از مهم‌ترین و اصلی‌ترین عوامل اعتبار یافتن این قرارداد تلقی می‌شود. از سوی دیگر این امر باعث آن خواهد شد که امکان دخل و تصرف در متن قرارداد کاهش پیدا کند.

آیا می‌توان این قرارداد را ویرایش کرد؟

بله. پس از خریداری نمونه قرارداد آزمایش بتن ، شما قرارداد را در دو فایل pdf و word دریافت می‌کنید. به همین خاطر امکان ویرایش و شخصی سازی کردن این قرارداد برای شما وجود دارد. در این زمینه شما باید از فایل word قراردادتان استفاده کنید.

159,000تومان