نمونه قرارداد شراکت نانوایی (بین چهار شخص)

قرارداد شراکت نانوایی (بین چهار شخص)

از آنجایی که راه اندازی نانوایی در مواردی، پر هزینه محسوب می‌شود می‌توانیم تصور کنیم که چهار شخص نیز، اقدام به راه اندازی آن کنند. درست در همین زمان است که تنظیم یک قرارداد مشارکت چهار جانبه، ضرورت پیدا می‌کند.
بروزرسانی قرارداد: چهارشنبه, 23 ام فروردین 1402
برچسب‌های محصول:

info لوگوی رکلا بر روی صفحات قرارداد درج نشده است.

کد قرارداد (SKY):
RKC-1584
فرمت قرارداد:
Word و PDF

170 نفر این قرارداد را دریافت کرده‌اند.

مبلغ:

109000 تومان

 • توضیحات
 • اطلاعات بیشتر
 • نظرات

در دنیای امروز، راه‌ اندازی و اداره کسب و کارهای مشارکتی با استقبال و توجه زیادی رو به رو شده است. معمولاً اشخاصی که قصد راه‌ اندازی و اداره کسب و کارهای مشارکتی و تقسیم عواید حاصل از آن را دارند، در قالب قرارداد مشارکت مدنی با یکدیگر همکاری می‌کنند. نمونه قرارداد شراکت نانوایی (بین چهار شخص) یکی از انواع قراردادهای مشارکت مدنی است که به منظور راه‌ اندازی و اداره یک نانوایی مشارکتی و تقسیم سود و زیان حاصل از آن تنظیم می‌شود.

قراردادهای مشارکت مدنی به واسطه توافق میان دسته کم دو شخص تحقق پیدا می‌کنند اما این نمونه قرارداد برای حالتی تنظیم شده است که تعداد شرکای حاضر در آن منحصر به چهار شخص باشند.

تهیه و تکمیل این نمونه قرارداد را برای حالتی توصیه می‌کنیم که چهار شخص می‌خواهند یک نانوایی را به صورت مشارکتی راه‌ اندازی، تجهیز و اداره کنند و قصد تقسیم عواید ناشی از آن را دارند.

آیا می‌توانم به نمونه قرارداد شراکت نانوایی (بین چهار شخص) استناد کنم؟

این نمونه قرارداد، توسط کارشناسان حقوقی رکلا تنظیم شده و کاملاً قانونی، معتبر و قابل استناد است. کارشناسان حقوقی رکلا این نمونه قرارداد را مطابق با اصل آزادی قراردادها، ماده 10 قانون مدنی و مواد 571 الی 606 این قانون تنظیم کرده‌اند.

برای اینکه این نمونه قرارداد از اعتبار و سندیت قانونی برخوردار شود، کافی است که مفاد آن تکمیل و توسط تمام شرکا نیز امضا شده باشد. این نمونه قرارداد پس از درج امضای شرکا از اعتبار لازم برخوردار خواهد شد و به عنوان یک سند معتبر نزد مراجع قانونی و قضایی قابل استناد است.

باید به این نکته توجه داشته باشیم که امضای نمونه قرارداد شراکت نانوایی (بین چهار شخص) برای اعتبار بخشیدن به این نمونه قرارداد کفایت می‌کند و به همین دلیل، ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی ضرورت ندارد. البته شرکا در صورت تمایل می‌توانند پس از امضای این نمونه قرارداد برای دریافت گواهی امضا به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

نمونه قرارداد شراکت نانوایی (بین چهار شخص) چه بخش‌هایی را شامل می‌شود؟

نمونه قرارداد شراکت نانوایی (بین چهار شخص) دارای 9 صفحه و 15 ماده است. کارشناسان حقوقی رکلا در هنگام تنظیم این نمونه تمام دانش و تجربه خود را به کار گرفته‌اند تا همه نکات قانونی و همچنین مسائل عرفی و تجاری مربوط به شراکت نانوایی را در آن لحاظ کنند. می‌توان گفت که این نمونه قرارداد تمام نکات و مسائل اصلی و دارای اهمیت مربوط به شراکت در مغازه را شامل می‌شود. در ادامه، بخش‌هایی از این نمونه قرارداد را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

موضوع اصلی شراکت و بازه زمانی شروع و پایان قرارداد

موضوع این نمونه قرارداد، همان هدف مشترکی است که شرکا در راستای دست یابی به آن با یکدیگر همکاری می‌کنند. بهتر است که موضوع این نمونه قرارداد پیش از امضای آن برای تمام شرکا تعریف و تبیین شود. در همین راستا، ماده 2 این نمونه قرارداد را به شرح و تعریف موضوع آن اختصاص داده‌ایم.

مدت این نمونه قرارداد نیز بازه زمانی محدود و مشخصی است که شرکا در طول آن برای راه‌ اندازی، تجهیز و اداره نانوایی مشارکتی با یکدیگر همکاری می‌کنند. تعیین مدت این نمونه قرارداد باعث می‌شود که شرکا برای راه‌ اندازی، تجهیز و اداره نانوایی مشارکتی برنامه ریزی دقیق‌تری داشته باشند.

ماده 3 این نمونه قرارداد به نحوی تنظیم شده است که امکان تعیین دقیق مدت آن را برای شرکا فراهم می‌کند.

آورده و سرمایه هر شریک و جزئیات مربوط به سهم هر کدام

منظور از آورده سرمایه نقد یا غیر نقد متعلق به هر یک از چهار شریک است که در راستای راه‌ اندازی، تجهیز و ادامه فعالیت نانوایی به کار گرفته می‌شود.

نانوایی مشارکتی دارای 100 سهم است که باید میان شرکا تقسیم شود. یکی از معیارهای موثر در تقسیم سهم نانوایی میان شرکا، مبلغ آورده نقدی و ارزش اقتصادی آورده غیر نقدی آن‌ها است. سهمی که به هر یک از شرکا تعلق گرفته نیز مبنای اصلی تقسیم عواید نانوایی میان آن‌ها است. به همین دلیل می‌توان گفت که تعیین مبلغ آورده‌های نقدی و قیمت گذاری آورده‌های غیر نقدی تاثیر قابل توجهی در تقسیم عادلانه عواید نانوایی میان شرکا و جلوگیری از بروز اختلاف میان آن‌ها دارد.

ماده 4 این نمونه قرارداد را به نحوی تنظیم کرده‌ایم که امکان تعیین مبلغ تمام آورده‌های نقدی و قیمت گذاری کلیه آورده‌های غیر نقدی را برای شرکا فراهم می‌کند

در همین راستا ماده 6 این نمونه قرارداد را نیز به تعیین جزئیات تعلق سهم به هر یک از شرکا اختصاص داده‌ایم.

شرکا در این قرارداد به چه مسائلی متعهد می‌شوند؟

راه‌ اندازی، تجهیز و ادامه فعالیت نانوایی مشارکتی در صورتی امکان پذیر می‌شود که تمام شرکا با یکدیگر همکاری منسجم، مستمر و همه‌ جانبه‌ای داشته باشند. همکاری مستمر و همه جانبه شرکا نیز در گروی این است که هر یک از آن‌ها به تعهدات خودش عمل کند. به همین دلیل، بهتر است که تعهدات مالی و غیر مالی شرکا در همان ابتدای شراکت شرح داده شوند.

کارشناسان حقوقی رکلا در هنگام تنظیم این نمونه قرارداد سعی کرده‌اند که مهمترین و اصلی‌ترین تعهدات مالی و غیر مالی تمام شرکا را در آن متذکر شوند. مهمترین تعهداتی که در این نمونه قرارداد برای شرکا تعیین شده، عبارت است از:

 1. مشارکت در پرداخت مخارج نانوایی و همچنین هزینه‌های ناشی از مالیات و عوارض آن؛

 2. محافظت و نگهداری از دارایی‌ها و اموال نقدی و غیر نقدی نانوایی و جلوگیری از ورود خسارت به آن‌ها؛

 3. عدم انتقال و واگذاری حقوق مادی و معنوی سهم الشرکه به اشخاص دیگر مگر با جلب موافقت سایر شرکا؛

 4. استخدام و جذب نیروی کار در نانوایی با موافقت و هماهنگی قبلی تمام شرکا؛

 5. شریکی که مامور به اخذ پروانه کسب نانوایی و سایر مجوزهای لازم شده است باید در موعد مقرر نسبت به انجام این امر اقدام کند.

دیگر بخش‌های نمونه قرارداد شراکت نانوایی (بین چهار شخص)

در این نمونه قرارداد به موارد زیر نیز پرداخته شده است:

 1. مشخصات شرکا و تعیین اقامتگاه آن‌ها؛

 2. پذیرش اصل محرمانگی اطلاعات و تعیین استثنائات این اصل و ضمانت اجرای عدم رعایت آن؛

 3. اتخاذ پیش بینی‌ها و تصمیمات لازم برای شرایط فورس ماژور؛

 4. پذیرش تفکیک پذیری بخش‌های مختلف نمونه قرارداد؛

 5. تعیین اسناد و مدارک پیوست شده به نمونه قرارداد؛

 6. تعیین مرجع حل اختلافات ناشی از اجرای قرارداد؛

 7. مشخص کردن تعداد نسخه‌های تهیه شده از نمونه قرارداد.

مبلغ:

109000 تومان