قرارداد صلح نقدی مرهونه

صلح نامه مال غیر منقول رهنی غیراقساطی | صلح ملک در رهن | قرارداد صلح نقدی مرهونه

صلح نامه غیر منقول رهنی غیر اقساطی برای کسانی است که قصد دارند یک خانه ، زمین ، مغازه ، آپارتمان و… را به هم منتقل کنند. اما مال در رهن یک بانک، یا شرکت یا… است و البته میخواهند تمام مبلغ قرارداد در روز امضای آن پرداخت شود.

بروزرسانی قرارداد: چهارشنبه, 2 ام خرداد 1403
برچسب‌های محصول:

info لوگوی رکلا بر روی صفحات قرارداد درج نشده است.

کد قرارداد (SKY):
RKC-1013
فرمت قرارداد:
Word و PDF

366 نفر این قرارداد را دریافت کرده‌اند.

مبلغ:

119,000 تومان

 • توضیحات
 • اطلاعات بیشتر
 • نظرات3

قرارداد زیر یک قرارداد صلح ملک در رهن ( صلح نامه مال غیر منقول رهنی غیراقساطی ) است.

وقتی می‌خواهیم مالی ( آپارتمان ، زمین ، خانه ، مغازه ) را به صورت نقدی مورد معامله قرار دهیم، این قرارداد دارای اهمیت و کاربردی است.

اصولاً تنظیم قرارداد صلح نقدی وسیله‌ای برای انتقال قانونی یک مال به صورت غیر اقساطی می‌باشد بدون آنکه مجبور باشیم اصول قانونی و قراردادی خاصی را رعایت کنیم.

تنظیم یک صلح نامه مال غیر منقول رهنی غیراقساطی به منظور انتقال نقدی مال غیر منقول مثل هر قرارداد دیگری نیازمند به داشتن تخصص کافی و تجربۀ مورد نیاز در مسائل حقوقی است.

یک نمونه قرارداد صلح ملک در رهن در چه صورتی کامل است؟

 • تمامی حقوق و تکالیف  طرفین را به صورت برابر و بدون تبعیض مورد توجه قرار داده باشد؛
 • برای تمامی تکالیفی که به طرفین صلح نامه است تضمین و جریمۀ تخلف از تعهدات پیش بینی شده باشد؛
 • در صورت بروز حوادثی که از اختیار طرفین قرارداد خارج است، راه حل منطقی ارائه دهد؛
 • در صورت ایجاد اختلاف بین طرفین، یک راه حل مناسب و کاربری برای حل اختلافات ارائه نماید؛
 • مسئول خسارت‌های ناشی از عملیاتی شدن قرارداد مشخص شده باشد؛
 • تکلیف شرایط مراجعه به دفترخانۀ اسناد رسمی و نحوۀ رسمی کردن قرارداد صلح نقدی مرهونه را دقیقاً روشن کند؛
 • شرایط فسخ قرارداد را به صورت دقیق بیان کند؛
 • و… .

قرارداد صلح نقدی مرهونه با لحاظ مصلحت هر دو طرف قرارداد و به دور از جانبداری تنظیم شده است. تلاش کرده‌ایم حقوق طرفین قرارداد را به صورت مساوی لحاظ کرده و تعهداتی را هم که بر عهدۀ طرفین قرارداد قرار گرفته است به صورت عادلانه تقسیم نماییم.

هم اکنون صلح نامه مال غیر منقول رهنی غیراقساطی با حق الزحمۀ بسیار پایین و با هدف توسعۀ فرهنگ قرارداد نویسی در کشور، در دسترس شما است.

119,000تومان