chevron_right

قراردادهای جعاله

قراردادهای جعاله قرارداهای مهم و کارگشایی است. ما در رکلا، این قراردادها را به صورت دقیق و کامل تنظیم کرده‌ایم. شما به صورت همزمان، به نسخه‌های قابل ویرایش و قابل چاپ این قراردادها دسترسی دارید. ضمن آنکه، می‌توانید از پشتیبانی آنلاین و تلفنی در خصوص تکمیل بندهای قرارداد استفاده کنید.