• ورود اطلاعات
  • تایید شماره موبایل
  • پرداخت
  • نمایش اطلاعات

استعلام شرکت

این استعلام به شما کمک می‌کند با درج کردن شناسه ملی شرکت مورد نظرتان، بتوانید:

نام شرکت، آدرس، کد پستی، نوع شرکت، شماره ثبت، تاریخ تاسیس، وضعیت فعالیت آن شرکت و وضعیت امضای مدیران و سهامداران را به دست بیاورید.

معمولا هدف از استعلام شرکت، برای مواردی مانند انجام امور ثبتی و انتقال شرکت است یا ممکن است قصد همکاری با شرکتی را داشته باشید و بخواهید از صحت اطلاعات آن شرکت اطمینان کسب کنید. انجام این استعلام و داده‌هایی که به واسطه آن به دست می‌آورید، به شما این امکان را می‌دهد که از قانونی بودن یک سازمان و ثبت بودن آن، اطمینان حاصل کنید. انجام این استعلام به روش‌های متفاوتی انجام می‌شود که استعلام شرکت از طریق شماره ثبت یکی از آن‌ها است. از این طریق می‌توانید با اطلاعاتی مانند نام و آدرس کمپانی، نوع آن، کد پستی‌ شرکت، شماره ثبت، تاریخ تاسیس، وضعیت فعالیت و وضعیت امضای مدیران و سهامداران آن شرکت آشنا شوید. در ادامه اطلاعات بیشتری در اختیارتان می‌گذاریم.