راهـنــــمـای مـــردم و وکـــــــلا

                                                                
جستجو

جهیزیه

جهیزیه

برخلاف مهریه و نفقه که در قانون مدنی تعریف شده اند ؛ جهیزیه تعریف قانونی ندارد و بر اسای عرف تعریف میشود. شاید دلیل عدم تعریفش توسط قانون گذار این باشد که زن تکلیفی قانونی برای آوردن آن ندارد. متفاوت بودن عرف و آداب ورسوم هر منطقه باعث میشود نتوانیم میزان دقیق...

ادامه مطلب