نحوه نوشتن لایحه دفاعیه خیانت در امانت و نکات قانونی و مهم این نوع لایحه!

مدت زمان مطالعه 7 دقیقه
لایحه دفاعیه خیانت در امانت

لایحه دفاعیه خیانت در امانت یکی از انواع مهم لایحه دادگاه است. خیانت در امانت یکی از جرایم علیه اموال منقول و غیر منقول مردم است. گاهی افراد به دلایل مختلفی مالی را نزد امین به امانت می‌گذارند. امانت گذاشتن مال باید توسط مالک یا متصرف قانونی باشد و مال باید نزد امین سپرده شود؛ یعنی اگر فرد خودش مال را پیدا کند، این سپردن مال محسوب نمی شود.

اثبات سوء نیت لازم است!

برای تحقق جرم خیانت در امانت باید ارکان اصلی جرم وجود داشته باشد. فرد امین اگر سوءنیت داشته باشد و عمدا مالی را که نزد او به امانت سپرده شده است را تلف کند یا گم کند، در این صورت خیانت در امانت شکل گرفته است و باید نمونه لایحه دفاعیه خیانت در امانت تنظیم شود. در صورتی که معلوم شود، امین مال را به خوبی نگهداری کرده و مال بدون تقصیر او تلف شده جرم خیانت در امانت محقق نشده است. برای اینکه جرم خیانت در امانت شخص امین ثابت شود، لازم است که سوء نیت او احراز شود. اگر سوء نیت امین احراز نشد، او مرتکب جرم خیانت در امانت نشده است. در صورتی که امین با مال امانی به گونه‌ای رفتار کند که همه فکر کنند او مالک آن مال است و آن را پس ندهد، اینجا جرم خیانت در امانت شکل می‌گیرد.

برای مثال: اگر یک گوشی تلفن همراه نزد امین به امانت سپرده شود و امین در همه جا این گوشی تلفن همراه را با خود حمل کند و از آن استفاده کند و طوری برخورد کند که دیگران تصور کنند گوشی متعلق به خودش است این جرم خیانت در امانت است. اگر در زمان تنظیم نمونه لایحه دفاعیه خیانت در امانت فرد امین بتواند ثابت کند که هدفش از اینکه این تلفن را با خود همه جا می‌برد این است که از آن بهتر مراقبت کند و بتواند عدم سوء نیت خودش را اثبات کند، در این حالت، مرتکب جرم خیانت در امانت نشده است.

کاربرد این لایحه

زمانی که مالی نزد امین سپرده شده و او به خوبی از آن مال نگهداری کرده‎ ‌است ولی به دلایلی، مال از بین رفته ‌و تلف شده است یا در مواردی که مالی نزد امین سپرده شده و امین به دلیل طلبی که از صاحب مال دارد مال را پس نمی‌دهد تا صاحب مال بدهی خود را بپردازد و سپس مال را به او پس می‌دهد جرم خیانت در امانت اتفاق نیفتاده است. بلکه این جرم زمانی محقق می‌شود که سوء نیت وجود دارد.

در صورتی که امین به دلیل طلبی که از مالک دارد، مال را پس نداده تا به این وسیله مالک بدهی خود را بپردازد، اینجا چون سوءنیت وجود نداشته و قصد او وصول طلب است، خیانت در امانت نیست. همچنین اگر امین مالی را پیدا کرده و این مال نزد او تلف شده، در اینجا چون مال به امین سپرده نشده، خیانت در امانت رخ نداده است.

چه زمانی نمونه لایحه دفاعیه خیانت در امانت تنظیم می‌شود؟

امین باید برای دفاع از خود در برابر اتهام خیانت در امانت نمونه لایحه دفاعیه خیانت در امانت را تنظیم کند و در آن، تمام مدارک و دلایل خود را بنویسد و اثبات کند که اگرچه مال مفقود شده یا تلف شده یا از مال استفاده کرده است اما سوءنیتی نداشته است.

برای مثال: ممکن است یک چک نزد امین سپرده شود و امین از صاحب چک طلبکار باشد و صاحب چک طلب خود را پرداخت نکند، حالا نزد امین آمده و چک خود را می‌خواهد. امین هم می‌گوید: «اول طلب من را پس بده بعد چک تو را پس خواهم داد.» در اینجا بعید نیست که مالک شاکی شود و ادعای خیانت در امانت امین را مطرح ‌کند. امین هم برای رفع اتهام از خود، نمونه لايحه دفاعيه خيانت در امانت را تنظیم می‌کند و توضیحات کامل درباره این موضوع را شرح می‌دهد. اگر برای دادگاه محرز شود که امین تقصیر و سوء نیت نداشته است، او را تبرئه خواهد کرد.

لایحه دفاعی خیانت در امانت

نحوه نوشتن لایحه دفاعیه خیانت در امانت به چه صورت است؟

برای نوشتن یک لایحه باید مشخصات خود را بنویسیم و درباره موضوعی که برای آن، نمونه لایحه دفاعی خیانت در امانت را تنظیم می‌کنیم، به طور کامل و دقیق توضیح دهیم. در نمونه لایحه دفاعی خیانت در امانت از مواد قانونی مرتبط با موضوع، آیات، روایات و قواعد فقهی مناسب که به اثبات ادعای ما کمک می‌کند، استفاده می‌کنیم تا بتوانیم یک لایحه خوب و کارآمد به دادگاه تقدیم کنیم.

قواعد فقهی مناسب لایحه دفاعیه در پرونده خیانت در امانت

قواعد فقهی به قواعدی گفته می‌شود که بر اساس آیات و روایات ساخته شده است و به عنوان یک اصل مهم در امور ما، مورد توجه است. (چیزی مثل ضرب المثل‌ها در زبان فارسی که در جملات مختصر، معنای عمیقی وجود دارد.) شما می‌توانید از این قواعد فقهی در متن لایحه دفاعیه خیانت در امانت استفاده کنید:

قاعده استیمان (قاعده عدم ضمان امین) و لایحه دفاعیه در پرونده خیانت در امانت

مطابق این قاعده، اگر امین در تلف شدن کالایی که نزد او سپرده شده، تقصیری نکرده است ضامن نیست. امین می‌تواند از قاعده استیمان به عنوان یکی از نکات مهم نحوه نوشتن لایحه دفاعیه خیانت در امانت ، برای اثبات ادعای خود استفاده کند.

قاعده لاضرر ولا ضرار فی الاسلام و لایحه دفاعیه در پرونده خیانت در امانت

با توجه به این قاعده، هیچ حکم ضرر رسانی در اسلام وجود ندارد و به موجب این قاعده، امین حق ندارد به اموال که نزد او به امانت گذاشته شده ضرری برساند. فرد صاحب مال که مدعی است امین به او خیانت کرده می تواند از قاعده لاضرر برای تنظیم نمونه لایحه کیفری خیانت در امانت استفاده کند.

قاعده تقاص و نمونه لایحه دفاعیه خیانت در امانت

اگر امین از مالک مال به امانت گذاشته شده، طلبکار است و او از پرداخت بدهی خود امتناع می‌کند، صاحب حق یعنی امین می‌تواند برای به دست آوردن مال خود از طریق مالی که نزد او است اقدام ‌کند. یعنی می‌گوید: تا زمانی که طلب من را ندهی، من هم این مالی که نزد من به امانت گذاشتی را به تو پس نمی‌دهم. این مورد از مصادیق قاعده تقاص است و امین، خیانت در امانت نکرده است زیرا سوءنیت ندارد، فقط قصدش دریافت طلب خودش است. می‌توانید از قاعده تقاص در زمان تنظیم لایحه دفاع خیانت در امانت استفاده کنید.

روایت متناسب و مرتبط با نمونه لایحه دفاعیه خیانت در امانت

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره امانت داری می‌فرمایند:

«اگر کسی تو را امین دانست و امانتی به تو سپرد، آن را به او برگردان و اگر کسی به تو خیانت و دغل کاری کرد، تو به او خیانت مکن.»

این حدیث پیامبر جایگاه والای امانت داری در اسلام را نشان می‌دهد تا جایی که اگر به ما خیانت در امانت و دغل کاری شد، ما باید خیانت در امانت نکنیم. از این روایت ارزشمند پیامبر می‌توان در متن نمونه لایحه دفاعیه کیفری خیانت در امانت استفاده کرد.

پیشنهاد ما

شما می‌توانید وظیفه تنظیم لایحه دفاعیه خود را به ما بسپارید. برای این منظور به صفحه تنظیم لایحه اختصاصی بروید و اطلاعاتی که درخواست شده است را وارد کنید. به این ترتیب، درخواست ابتدایی شما ثبت می‌شود.

اگر در خصوص پرونده یا شکایت خود سوالات حقوقی دارید یا اینکه می‌خواهید با وکلا و مشاوران حقوقی گفتگو داشته باشید، به شما خدمات مشاوره حقوقی تلفنی را پیشنهاد می‌کنیم.

منا سبزه وند
با توجه به اینکه «منا سبزه وند» کارشناس حقوقی و پژوهشگر امور حقوقی - قراردادی است، رکلا افتخار داشته است که در تیم تحریریه خود، تالیف بخشی از مقالات مهم را به ایشان محول کند.