نمونه لایحه دفاعیه در پرونده سرقت تعزیری و نحوه تنظیم این لایحه کاربردی!

لایحه دفاعیه سرقت تعزیری

لایحه دفاعیه سرقت تعزیری یکی از انواع مهم لایحه دادگاه است. سرقت تعزیری سرقتی است که در قانون برای آن مجازاتی مشخص شده است. سرقت به معنی ربودن و دزدیدن مال متعلق به دیگری است. مجازات سرقت تعزیری شلاق و حبس است. در صورتی که سرقت تعزیری در شب واقع شده باشد یا تعداد سارقین 2 نفر یا بیش‌تر باشد و یکی از آن‌ها سلاح پنهان داشته باشد مجازات آن‌ها شدید می‌شود.

سرقت تعزیری، تجاوز به اموال مردم است. از آنجایی که مال مردم مورد حمایت قانونگذار است با سارق برخورد می‌شود و برای او حبس و شلاق تعزیری در نظر گرفته خواهد شد.

سرقت شامل موارد متعددی است که از جمله آن‌ها می‌توان به کسانی اشاره کرد که مدیر هتل و مسافرخانه و امثال آن هستند و به دلیل موقعیتی که دارند، اموال مردم در دسترس آن‌ها است. اگر تمام یا قسمتی از مال مردم را بردارند این سرقت است و مجازات حبس و شلاق تعزیری در انتظارشان است.

جرم سرقت از جرائم غیر قابل گذشت است و در صورتی که شاکی رضایت دهد و سارق مال مسروقه را به او پس دهد، باز هم سارق به دلیل اخلال در نظم عمومی و سلب آسایش مردم تعزیر می‌شود.

چند نکته قبل از اصل بحث!

در صورتی که لایحه دفاعیه سرقت تعزیری را برای دفاع از فردی تنظیم می‌کنیم که به او اتهام سرقت وارد شده است باید برای رفع اتهام سرقت، شواهدی مبنی بر عدم سرقت ارائه کنیم. فرد باید برای رفع اتهام سرقت از خود مشخص کند که در ساعت اتفاق افتادن دزدی در کجا بوده است و اگر بتواند برای ادعای خود شاهد بیاورد شرایط بهتری را رقم می‌زند. فردی که متهم به سرقت شده ممکن است قبلا مال را از صاحب آن عاریه گرفته و صاحب مال به قصد آسیب زدن به آبروی او ادعا کند که فرد سارق است. متهم می‌تواند عاریه گرفتن مال را از طریق شاهدی که آنجا بوده یا در صورتی که رسیدی برای دریافت این مال داده، به دادگاه ارائه کند.

اگر شخص متهم به سرقت، مالی را از کیف شاکی برداشته که متعلق به خودش بوده (مثلا: یک انگشتر طلا که نزد شاکی بوده و در واقع متعلق به خود شخص متهم به سرقت است) در اینجا سارق می‌تواند با ارائه فاکتور خرید آن مال، از خود رفع اتهام کند.

سرقت جرمی است که باید برای انجام آن سوءنیت وجود داشته باشد. در صورتی که فرد متهم به سرقت به علت عواملی مثل مستی یا در خواب مرتکب سرقت شود، باید بتواند این موضوع را به دادگاه ثابت کند، تا از اتهام سرقت تبرئه شود. این‌ها مواردی است که می‌توانید در لایحه دفاعیه سرقت مطرح کنید.

کاربرد نمونه لایحه دفاعیه سرقت تعزیری

اگر نمونه لایحه دفاعیه سرقت تعزیری درست و با استناد به آیات و روایات و مواد قانونی راجع به موضوع لایحه تنظیم شود، در دادگاه می‌تواند به اثبات ادعای فرد بسیار کمک کند.

در صورتی که شاکی یا وکیل او لایحه را تنظیم می‌کنند باید به طور کامل درباره اتفاقاتی که افتاده توضیح دهند. شاکی باید درباره چگونگی سرقت اموالش در لایحه بنویسد و تقاضای خود را مبنی بر تعقیب متهم به دادگاه ارائه دهد.

در طرف دیگر، اگر متهم بخواهد برای اثبات بی گناهی خود نمونه لایحه دفاعیه در پرونده سرقت تعزیری

بنویسد، باید تمام مواردی که ممکن است از او رفع اتهام کند را به طور کامل و صحیح در لایحه قید کند.

در صورتی که متهم به سرقت تعزیری بتواند ثابت کند که هدفش سرقت نبوده و در زمان سرقت فاقد هوشیاری بوده است، این موارد می‌تواند از عوامل تخفیف مجازات باشد.

لایحه دفاعیه در پرونده سرقت تعزیری

نحوه نوشتن نمونه لایحه دفاعیه سرقت تعزیری

فردی که نمونه لایحه دفاعیه سرقت تعزیری می‌نویسد باید نام و مشخصات خود را بنویسد و درباره موضوع لایحه توضیحات کافی را ذکر کند.

برای نوشتن یک لایحه قانونی می‌توانیم با استفاده از مواد قانونی و آیات و روایات و قواعد فقهی مناسب آن موضوع، درخواست خود مبنی بر پس گرفتن مال و مجازات سارق را مطرح کنیم. البته نکات این لایحه با لایحه سرقت حدی متفاوت است.

مواد قانونی مناسب نمونه لایحه دفاعیه سرقت تعزیری

در این بخش، ماد‌ه‌های قانونی مناسبی که برای این لایحه کاربرد دارد را به صورت مختصر توضیح می‌دهیم:

ماده 651 قانون مجازات اسلامی

این ماده شرایطی را بیان می‌کند که مجازات سرقت تعزیری را تشدید می‌کند و مجازات مرتکب آن از 5 تا20 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق است.

اگر سرقت در شب باشد و تعداد سارقین 2 نفر یا بیشتر باشند و یکی از آن‌ها سلاح داشته باشند (چه گرم و چه سرد) و اگر سارقین از دیوار بالارفته و حرز را بشکنند و قفل را باز کنند و در صورتی که سارق با لباس مسخدمین دولت باشد و در ضمن سرقت به دیگری آسیب برساند و کسی را تهدید کند، این عوامل مجازات فرد را تشدید می‌کند.

اگر سرقت تعزیری فاقد این شرایط باشد مجازات کمتری برای آن در نظر گرفته می‌شود.

ماده 652قانون مجازات اسلامی

سرقت مقرون به آزار را بیان کرده است و بیان شده است که اگر سارق مسلح باشد به حبس از 3 ماه تا 10 سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود.

ماده 654 قانون مجازات اسلامی

درباره سرقت در شب توضیح داده است که اگر سارقین 2 نفر یا بیشتر باشند و حداقل یکی از آن‌ها سلاح داشته باشد، جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از 5 سال تا 15 سال و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.

قواعد فقهی مناسب این لایحه

قواعد فقهی در واقع عصاره یک یا چند روایات یا آیه قرآنی است که با وجود کوتاه بودن آن‌ها، مفاهیم عمیق حقوقی را به همراه دارد.(چیزی مثل ضرب المثل‌ها)

قاعده حرمه مال المومن کحرمه دمه

یعنی مال مومن مانند خون او محترم است.

قاعده اکل مال بالباطل

این قاعده می‌گوید اموال یکدیگر را به ناحق نخورید مگر اینکه بر اساس تجارتی رضایت آمیز باشد.

قاعده اضطرار

در حال اضطرار هر حرامی حلال می‌شود.

با توجه به این قاعده، اگر سارق به دلیل اضطرار مجبور به دزدی شود با شرح اضطرار خود در نمونه لایحه دفاعیه سرقت تعزیری می‌تواند از خود رفع اتهام کند.

آیات مناسب نمونه لایحه دفاعیه سرقت تعزیری

شما می‌توانید در متن لایحه دفاعیه سرقت تعزیری به یک یا چند مورد از آیات زیر اشاره کنید. اما در این مورد زیاده روی نکنید و بیشتر بر روی دلایل و مدارک خود تمرکز کنید.

آیه 75 سوره یوسف

«گفتند: جزای آن کس ‌که این جام در رحل او پیدا شود، آن است که هم او را به بندگی برگیرند که ما، (دزدان) و ستمکاران را چنین به کیفر می‌رسانیم.»

آیه 81 سوره یوسف

«شما نزد پدر باز شوید و بگویید که فرزندت سرقت کرد و ما جز بر آنچه دانستیم گواهی ندادیم.»

روایات متناسب با نمونه لایحه دفاعیه سرقت تعزیری

در خصوص ذکر روایات نیز فقط در صورت لزوم در متن لایحه دفاعیه سرقت تعزیری اشاره شود:

پیامبر اکرم درباره سرقت می‌فرماید:

دزد در حالی که دزدی می‌کند مسلمان نیست.

پیامبر اسلام درباره سارق می‌فرماید:

سارقی سرقت نمی‌کند، مگر اینکه از روزی او کم می‌شود.

دلایل و مدارک مناسب برای نمونه لایحه سرقت تعزیری

فردی که نمونه لایحه دفاعیه سرقت تعزیری را تنظیم می‌کند باید با ارائه مدارک و اسناد، صحبت و ادعای خود را ثابت کند. در واقع وظیفه اثبات ادعا به عهده کسی است که مدعی سرقت از اموال خود است. بدون شک، نداشتن دلیل کافی کار شما را در این مورد بسیار سخت خواهد کرد و متن لایحه دفاعیه سرقت تعزیری یک متن حقوقی و قابل دفاع نخواهد بود.

رای وحدت رویه هیات دیوان عالی کشور ردیف 37/99 15.7.99

مطابق این رای وحدت رویه، هر کدام از سارقان به میزان مالی که برده است، مسئول رد اموال مسروقه است و اگر مشخص نباشد هر کدام چه میزان مال ربوده‌اند. اصل تساوی برقرار است. یعنی به میزان مساوی مسئولیت دارند.

پیشنهاد ما

شما می‌توانید وظیفه تنظیم لایحه خود را به ما بسپارید. برای ثبت درخواست تماس روی اینجا بزنید.

ثبت نظر یا سوال

دیدگاه ها
user-img
مختاری
09:16
03 اسفند 1399
4
دو نفر از انبار من سرقت کردند و از من قالب فلزی و کابل و مقداری طیور سرقت شد که من از طریق کارت عابر بانک یکی از سارقین که در حیاط افتاده بود آن‌ها را شناسایی کردم و از طریق قانون دستگیرشون کردیم. موقع دستگیری یکی از آن‌ها، از حیاط خانه ایشون تعداد نسبتا زیادی علف ماریجوانا کشف شد که بعد از چند بار مراجعه نزد بازپرس، سارقین ماریجووانا رو به گردن من انداختند که اعتراف کردن ما داخل انبار ایشون رفتیم و فقط از اونجا ماریجووانا دزدیدیم. حالا بعد یه مدت برای من ابلاغیه صادر شده است که برای دفاع از اتهام انتسابی حاضر شوم. حالا سوال من اینه که آیا حق من ضایع میشه و اون ماریجووانا رو به گردن من میندازند؟ من باید چیکار کنم؟ لطفا راهنماییم بکنید.
user-img
سلام و وقت بخیر. در این مورد نگران نباشید. دعوت جهت دادرسی لزوما به معنای مسئولیت کیفری شما نیست. بلکه تنها زمانی موضوع جدی تر خواهد شد که کیفرخواست صادر شود. لذا توصیه می‌کنیم ضمن حفظ خونسردی، حتما به محل مذکور در ابلاغیه مراجعه کنید و دفاع لازم را صورت دهید. اگر لایحه نیز ضمیمه شود، قطعا میزان موفقیت شما در رد اتهام انتسابی بیشتر خواهد شد.
user-img
علی غفوریان
13:48
04 فروردین 1400
5
سلام. وقت بخیر. ببخشید چند وقت پیش یکی از دوستانم تماس گرفت که او را به محلی برسانم. وقتی به درب منزل او رسیدم. گفت صندوق ماشین را بزن و من غافل از اینکه مال دزدی داخل صندوق می‌گذارد به راه خود ادامه دادم. در راه ماشین ما خراب شد و معطل شدیم و گشت رسید و خواست که داخل صندوق را مشاهده کند و اموال دزدی که شامل موتور کولر و سیم بود را مشاهده کرد. هر سه ما به همراه ماشین بنده بازداشت شدیم و آن دو نفر اموال را انکار می‌کنند و می‌گویند مال من است. الان با فیش حقوقی بیرون آمدم. می‌خواهم یک لایحه دفاع بنویسم. ممنون میشم راهنماییم کنید.
user-img
سلام. وقت بخیر. در خصوص اتفاق پیش آمده متاسفیم. در این مورد با توجه به تخصصی بودن تنظیم لایحه، لطفا از منوی سایت روی تنظیم لایحه بزنید و درخواست خود را ثبت کنید. وکیل پایه یک دادگستری با شما تماس خواهند داشت و جزئیات همکاری بیان می‌شود.
user-img
حیدریان
18:12
25 خرداد 1400
4
سلام. من در یک شرکت راه سازی مشغول به کار بودم و عنوان کار من، سرویس کار ماشین آلات است. حالا مقداری وسایل ناپدید شده است رییس شرکت از من با عنوان خیانت در امانت شکایت کرده است. در صورتی که شغل من کاملا متفاوت بوده است.
user-img
سلام. وقت بخیر. اثبات ادعای خیانت در امانت شما به عهده کارفرما است. اگر دلیلی مبنی بر ارتکاب این جرم توسط شما دارند باید به دادگاه ارائه کنند. در غیر این صورت، احتمالاً محکوم خواهند شد.