نمونه لایحه دفاعیه در خصوص رابطه نامشروع و نحوه تنظیم این نوع مهم از لایحه کیفری!

لایحه رابطه نامشروع

لایحه رابطه نامشروع یکی از انواع لایحه کیفری است. رابطه نامشروع به رابطه مرد و زنی می‌گویند که خارج از عقد نکاح با هم در ارتباط هستند. این رابطه، کمتر از زنا است. رابطه نامشروع یعنی ممکن است زن و مرد با هم ارتباطی داشته باشند که این ارتباط مطابق عرف و دین نباشد. رابطه نامشروع لزوما به معنای خلوت دو طرف نیست. برای مثال: ممکن است مرد و زنی که با هم محرم نیستند، در یک پارک دست هم را گرفته باشند، یا یکدیگر را ببوسند، این می‌تواند مصداق رابطه نامشروع باشد.

این جرم یکی از جرایم منافی عفت است و برای اینکه به آن رسیدگی شود، نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد. دادستان به عنوان مدعی العموم به این جرم رسیدگی می‌کند.

چند نکته مهم قبل از شروع بحث!

این جرم شامل همه موارد ارتباط یک زن با مرد غیر از زنا می‌شود. برای مثال: گرفتن دست دختر یا پسر نامحرم، بوسیدن و در آغوش گرفتن او از از نظر قانون، رابطه نامشروع محسوب می‌شود.

در خصوص لایحه دفاعیه رابطه نامشروع پیامکی باید گفت که این نوع رابطه هم اگر با ارسال پیامک و عکس با محتوای مبتذل و مستهجن باشد، می‌تواند مصداق رابطه نامشروع باشد. در صورتی که به فرد، اتهامی مبنی بر رابطه غیر شرعی از این طریق وارد شده است او با تنظیم لایحه دفاعیه رابطه نامشروع پیامکی و ارائه دلایل و مدارک، برای رفع اتهام از خود تلاش می‌کند.

صرف تنها بودن در یک مکان نمی‌تواند رابطه نامشروع تلقی شود، زیرا باید طبق قانون، عمل منافی عفت و رابطه نامشروع آن‌ها ثابت شود. مثلا: اگر زن و مردی که همکار هستند و برای یک قرارداد کاری با هم در رستوران ملاقات دارند، این رابطه نمی‌تواند یک رابطه نامشروع باشد، زیرا عمل منافی عفت صورت نگرفته است.

در صورتی که دو نفر که با اطلاع خانواده‌های خود قصد ازدواج دارند و با هم در یک کافی شاپ باشند، این رابطه هم نامشروع نیست.

برخلاف دو مثال قبل، اگر یک نفر مرد و زن با رابطه دوستی و بدون محرمیت، در یک خانه باشند، این امر که بر خلاف عرف و شرع ما است، می‌تواند در کنار سایر شواهد، رابطه نامشروع غیر از زنا باشد. یعنی این دو نفر با هم همبستر شده‌اند، ولی مرتکب زنا نشده‌اند‌، اینجا رابطه نامشروع دون (کمتر) زنا شکل گرفته است و دو طرف به شلاق تعزیری تا 99 ضربه محکوم خواهند شد.

کاربرد این نوع از لایحه

لایحه در خصوص رابطه نامشروع زمانی تنظیم می‌شود که به مرد و زنی در این مورد اتهام زده ‌شود. این افراد برای اثبات بی گناهی خود باید بتوانند با تنظیم لایحه دفاعیه در رابطه نامشروع و ارائه دلایل و مدارک، بی گناهی خود را اثبات کنند و از خود رفع اتهام کنند. گاهی ممکن است به دلیل دشمنی، این اتهام به افراد زده شود، که قاضی پرونده با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم مناسب صادر می‌کند.

مشاوره حقوقی تلفنی

نحوه نوشتن لایحه در مورد رابطه نامشروع

برای نوشتن نمونه لایحه دفاعیه در پرونده رابطه نامشروع باید نام و مشخصات خود و توضیح درباره موضوع لایحه و دلایل و مدارک اثبات ادعای خود را کامل بنویسیم. در نمونه لایحه دفاعیه کیفری رابطه نامشروع باید از آیات و روایات و قواعد فقهی مناسب و مواد قانونی مرتبط با موضوع لایحه استفاده کنیم. با استفاده از دلایل محکم، یک لایحه خوب و مناسب تقدیم دادگاه کنیم، تا از طریق آن، بتوانیم از اتهامی که به ما زده شده تبرئه شویم.

مواد قانونی مناسب نمونه لایحه دفاعیه کیفری رابطه نامشروع

در این بخش، تعدادی از ماده‌های قانونی مناسبی که می‌توانید در نمونه لایحه دفاعیه رابطه نامشروع استفاده کنید را بررسی می‌کنیم:

ماده 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیزات) و نمونه لایحه دفاعیه در خصوص رابطه نامشروع

با توجه به این ماده، هرگاه زن و مردی که بین آن‌ها رابطه نکاح نباشد، مرتکب عمل نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا شوند (مانند بوسیدن و همبستر شدن) به مجازات تا 99 ضربه شلاق محکوم می‌شوند. اگر یکی از طرفین به اکراه مرتکب این عمل شده، فقط اکراه شونده تعزیر می‌شود.

این ماده مهمترین ماده راجع به رابطه نامشروع است. کسی که به او اتهام عمل غیر شرعی زده شده است می‌تواند با استناد به این ماده در نمونه لایحه دفاعیه رابطه نامشروع بگوید که مرتکب هیچ کدام از افعال این ماده نشده است و با این کار از خود رفع اتهام کند.

ماده 241 قانون مجازات اسلامی و نمونه لایحه دفاعیه رابطه نامشروع

اگر ادله اثباث قانونی برای وقوع جرم منافی عفت نبود و متهم این عمل منافی عفت را انکار کرد، هر گونه تحقیق و بررسی برای با خبر شدن از امور پنهان ممنوع است.

با توجه به این ماده، اگر متهمین این نوع پرونده، با تنظیم لایحه دفاع از رابطه نامشروع هر گونه رابطه نامشروعی را انکار کردند و دلایل محکمی نیز برای اثبات رابطه نباشد، بررسی زوایای پنهان رابطه ممنوع است. البته اگر این پرونده شاکی خصوصی داشت، مثلا همسر یکی از طرفین، شاکی خصوصی باشد، دادگاه متهم را احضار می‌کند و متهم باید به اتهام پاسخ دهد.

ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری و لایحه در خصوص رابطه نامشروع

این ماده می‌گوید: هر گونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و نباید از هیچ فردی در این مورد سوال بپرسیم. جز در مواردی که در ملا عام بوده باشد که در این صورت، توسط مقام قضایی رسیدگی‌ می‌شود. طبق تبصره یک این ماده اگر در جرایم منافی عفت شاکی وجود نداشته باشد و متهم قصد اقرار داشته باشد، قاضی او را به پنهان کردن جرم و عدم اقرار توصیه می‌کند.

این ماده در راستای تکریم و حفظ آبروی انسان و جهت پنهان ماندن معصیت و جرم منافی عفتِ بدون شاکی بیان شده است. در جایی که جرم منافی عفت صورت گرفته است و پرونده شاکی خصوصی ندارد، قاضی ترجیح می‌دهد این جرم پنهان بماند.

لایحه در خصوص رابطه نامشروع

قواعد فقهی مناسب این لایحه

قواعد فقهی قواعدی است که در دین ما و براساس آیات و روایات موجود ایجاد شده است. این قواعد جملات کوتاهی هستند که معنای بسیار عمیقی دارند. (مانند ضرب المثل‌ها). در ادامه، یک قاعده فقهی مهم را که مناسب نمونه لایحه رابطه نامشروع است بررسی می‌کنیم.

قاعده فقهی تدرالحدود بالشبهات و نمونه لایحه رابطه نامشروع

این قاعده به معنای آن است که در موارد شبهه (شک)، مجازات‌ها را متوقف کنیم. در مورد رابطه نامشروع، اگر این رابطه و عمل منافی عفت، برای ما اثبات نشده است، باید مجازات شلاق تعزیری را متوقف کنیم. شما می‌توانید از این قاعده فقهی در متن لایحه استفاده کنید.

اصل برائت و نمونه لایحه رابطه نامشروع

فارغ از قاعده فقهی مهمی که در بالا اشاره کردیم، اصل بر برائت است. اگر برای اثبات رابطه نامشروع دلایل شاکی کافی نبود و متهمین اقرار به جرم نکردند و نتوانستیم رابطه نامشروع آن‌ها را اثبات کنیم، اینجا مطابق اصل برائت، هر دو متهم تبرئه می‌شوند. اصل برائت یعنی تا جرم متهم ثابت نشود او مجرم نیست.

شما می‌توانید به این اصل در متن لایحه دفاعیه در خصوص رابطه نامشروع اشاره کنید.

تنظیم لایحه

دلایل و مدارک نمونه لایحه رابطه نامشروع

طرفین برای اثبات بی گناهی خود با تنظیم این لایحه، مدارک و دلایل کافی خود را به دادگاه تقدیم می‌کنند. اگر برای اثبات بی گناهی خود شاهدی دارند، باید او را به دادگاه معرفی کنند. متهم رابطه غیر شرعی، ضمن لایحه دفاعیه در مورد رابطه نامشروع باید مدارکی مانند محتوای پیامک، مفاد مکالمات تلفنی و اقرار، مدت تماس و محتوای حساب شخصی خود را به عنوان دلیل ارائه کند. در احراز رابطه نامشروع، علم قاضی که حاصل تحقیقات دادیار، بازپرس و صحبت مطلعین است می‌تواند کمک کننده باشد.

نظریه شماره 7/937- 1392/5/23 درباره لایحه دفاع از رابطه نامشروع

طبق این نظریه، صرف در خلوت بودن با نامحرم، جرم شناخته نمی‌شود، اعم از اینکه در خانه یا ماشین یا هر جای دیگری باشند، زیرا ماده 637 رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت را با بوسیدن و همبستر شدن مثال زده است. یعنی مواردی مانند این‌ها باعث تحقق رابطه نامشروع می‌شود و اگر دو نفر با هم در خلوت باشند نمی‌توان این عمل را رابطه نامشروع دانست. شما می‌توانید به این نظریه در متن استناد کنید.

پیشنهاد ما

شما می‌توانید وظیفه تنظیم لایحه خود را به وکلا و کارشناسان ارشد حقوقی رکلا بسپارید. برای ثبت درخواست روی اینجا بزنید.

شما همچنین می‌توانید از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی برخوردار شوید.

ثبت نظر یا سوال

دیدگاه ها
user-img
صادق
07:23
26 خرداد 1400
4
سلام. یک نفر از دوستانم که به من بدهکار هست و چندین بار از من وجه دستی گرفته، زمانی که برای طلبم مراجعه کردم به من گفت که تو زن من رو اغفال کردی که از خونه بره و باید بیای دادگاه شهادت بدی که خانم من بدون اجازه من با شما اومده تا ام دی اف انتخاب کنه. وقتی من زیر بار نرفتم با برادرش ریختن شیشه ماشین منو شکستن و فحاشی کردن و من نیز شکایت نمودم و قرار برای آن‌ها صادر شد ولی این آقا رفته شکایت رابطه نامشروع از من و خانمش کرده.
user-img
سلام. وقت بخیر. شما می‌توانید شکایت خود در مورد تخریب را پیگیری کنید و ایشان هم باید برای اثبات وجود روابط نامشروع، به دادگاه دلایل کافی ارائه کند.
user-img
امیر
03:44
04 مرداد 1400
سلام وقت بخیر. بنده مدتی هست که با خانم متاهلی که خواهر دوستم هستن در ارتباطم که ایشون هم قصد طلاق دارن و اینکه رابطه تماس، پیامک و قرار هم داشتیم. چند روز پیش همسرشون تو خیابون ما رو دیدن و ظاهرا از پشت سر فیلم گرفتن.حالا نه شماره‌‍‌ای دارن و نه چیز دیگه ای. فقط یه فیلم. گفتن که میخوان برن برای رابطه نامشروع شکایت کنن. این فیلم کفایت می‌کنه تو دادگاه؟ و آیا می‌تونه با استناد به این فیلم درخواست پرینت خط رو بده؟ و اینکه خط من و خانم هیچ کدوم به نام خودمون نیست. ممنون میشم توضیح بدید که چه اتفاقی میفته. من بیشتر نگران این خانوم هستم. ممنون
user-img
سلام. وقت بخیر. در مورد اینکه آیا فیلم به تنهایی می‌تواند روابط مشروع یا نامشروع را مشخص کند باید مرجع محترم قضایی تصمیم گیری کند اما به صورت کلی، باید دلیل مدعی برای اثبات رابطه نامشروع قوی باشد و صرف ارائه دلایل ضعیف نمی‌تواند این مدعی را ثابت کند. در خصوص پرینت شماره نیز، تصمیم با مرجع محترم قضایی است و نمی‌توانیم از الان چیزی را پیش بینی کنیم.
user-img
م.م
18:04
10 مرداد 1400
با سلام. چند ماهی با یه خانم که قبلا خواستگارش بودم پیام‌‎های تقریبا عاشقانه (نه جنسی) رد و بدل شده. تعداد پیام‌های کم و در حد ماهی چند پیام بوده. شوهر این خانم شکایت کرده. چه حکمی صادر میشه؟ در صورت عدم اثبات می‌توانم اعاده حیثیت کنم؟
user-img
سلام. وقت بخیر. در این مورد ممکن است مشمول مجازات روابط نامشروع قرار بگیرید. همین در مورد صدور حکم محکومیت و هم در مورد اعاده حیثیت، ملاک نظر قاضی دادگاه است.
user-img
حبیب
04:34
21 مهر 1400
4
سلام. با تشکر از شما، بسیار مفید، جامع و کامل بود.
user-img
سلام. ممنون از شما که ما رو انتخاب کردید و از خدمات ما استفاده می‌کنید.
user-img
امیر صلواتی
22:20
30 مهر 1400
بنده برای بردن وسایل صبحانه به خانه دختر عمویم رفتم. دم در ناگهان صدای شوهرش که از رابطه ما خبری نداشت امد که از ترس وارد خانه شدم و در اتاق پنهان شدم که شوهرش وارد شد و با راهنمایی دختر ۴ ساله اش من را پیدا کرد. در را روی من بست و دست به چاقو‌ شد، با اینکه از او درخواست توضیح کردم، در ضمن من را به عنوان پسر عموی همسرش نمیشناخت. بنده هم از ترس فرار کردم، اوهم به پلیس زنگ زده بود و الان چند روز است که دارند دنبال من میگردند. الان من فراری از همه جا هستم. لطفا راهنماییم کنید. بیگناهم.
user-img
اثبات رابطه نامشروع باید از سوی طرف مقابل صورت بگیرد. در صورتی که دلایل کافی برای نسبت دادن این اتهام به شما نداشته باشند حکم برائت صادر خواهد شد.
user-img
علی
02:13
22 بهمن 1400
سلام. وقت به خیر. بنده دوستی دارم که با نامزدش که هنوز باهاش محرم نیست و آشنا شدن و دارن راجع به ازدواجشون تصمیم میگیرن در کافه‌ای ملاقات می‌کنه و در اون ملاقات، همدیگر رو بغل می‌کنند و می‌بوسند. ظاهرا این‌ها حواسشون نبوده و جلوی دوربین این عمل رو انجام دادن. می‌خواستم بپرسم چه مشکلاتی می‌تونه برای این این دو نفر پیش بیاد؟ ممنون.
user-img
سلام. این موضوع ممکن است تحت عنوان مجرمانه روابط نامشروع قابل تعقیب باشد.
user-img
احمد
08:09
25 تیر 1401
سلام. من با همکارم که یک خانم متاهل و پنج سال بزرگتر از من هستند ارتباط دوستی در اینستاگرام و با یک پیج فیک داشتیم و هیچ ارتباط فیزیکی نداشته‌ایم و تمام مدت دوستی ما، چهار روز بوده و شروع کننده این ارتباط هم، خود خانم بوده و شوهر ایشان، متوجه دوستی ما شده‌اند و طی تماسی با بنده، من رو تهدید به قتل و آبروریزی در محل زندگی و خانواده کردند و با محل کارم تماس گرفتند و با ریختن آبروی من، باعث اخراج من از محل کارم شده‌اند و الان شاکی شده‌اند که من با همسر ایشون رابطه نامشروع داشتم. لطفا راهنمایی کنید در دادگاه چه پاسخی بدهم که رفع اتهام بشود.
user-img
سلام. در این مورد، شما باید محقق نشدن رابطه نامشروع را به اثبات برسانید. متن پیام‌های رد و بدل شده از اهمیت برخوردار خواهد بود.