نمونه لایحه سلب حضانت از پدر و راهنمای آسان نحوه نوشتن آن با کمک ماده‌های قانونی!

نویسنده:مهدیه تدین
-
بروزرسانی:1401/10/12
زمان مطالعه: 8 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
لایحه سلب حضانت از پدر

لایحه سلب حضانت از پدر لایحه‌ای است که مادر پس از طلاق، برای گرفتن حضانت فرزند استفاده می‌کند. در لایحه سلب حضانت از پدر ، مادر با مدارک و مستندات تلاش می‌کند تا مشکلات پدر در حفاظت از فرزند را برای دادگاه ثابت کند.

وجود سختی‌ها و مشکلات در زندگی زناشویی امری طبیعی است. اما در مواردی این مشکلات به حدی هستند که ادامه زندگی را غیرممکن می‌کند و زوجین تصمیم به طلاق می‌گیرند. حضانت فرزندان پس از طلاق دارای اهمیت است. حضانت به معنی حفاظت جسمی و احساسی و نگهداری فرزندان است. نگهداری از فرزندان باید در شرایط مناسبی انجام شود و به نیازهای عاطفی کودک نیز توجه شود.

کودکان دارای توانایی بدنی ضعیف و روحیه‌ شکننده هستند، پس فراهم کردن امکانات متعارف برای آنان، ضروری است. همچنین طلاق برای کودکان بسیار آسیب زا است و روی روحیه‌ کودک آثار مخربی دارد. پس باید پس از طلاق، مراقبت‌های ویژه‌ای از کودک به عمل آید. به همین دلیل، قانون‌گذار به این مسئله توجه خاصی دارد.

ماده 1172 قانون مدنی، والدین را ملزم به قبول حضانت فرزند کرده است.

براساس ماده 1169 قانون مدنی، پس از طلاق، مادر تا سن 7 سالگی و پس از آن، حضانت فرزند با پدر خواهد بود. اما شرایطی وجود دارد که مادر می‌تواند به دلیل عدم صلاحیت، حضانت فرزند خود راپس از 7 سالگی از پدر بگیرد.

مادر به دلیل عاطفه و احساسات عمیق به فرزند، نمی‌تواند دوری او را تحمل کند و تلاش می‌کند تا حضانت فرزند را از پدر بگیرد. متاسفانه در مواردی، مادر برای این امر مهریه خود را می‌بخشد یا مبالغی را به پدر پرداخت می‌کند.

نمونه لایحه سلب حضانت از پدر چه کاربردی دارد؟

مادر می‌تواند با ارائه دادخواست به دادگاه، درخواست خود را بیان کند. همچنین برای تنظیم نمونه لایحه سلب حضانت از پدر می‌تواند به مواد قانونی استناد کند. در ادامه به این مواد اشاره خواهیم کرد.

در تنظیم نمونه لایحه سلب حضانت از پدر از مدارک و شواهد محکم و قابل استناد استفاده کنید.

به کدام مواد قانونی در تنظیم نمونه لایحه سلب حضانت از پدر استناد کنم؟

در این قسمت، به مهم‌ترین مواد قانونی که می‌توانید با کمک آن‌ها، لایحه سلب حضانت از پدر را تنظیم کنید اشاره می‌کنیم:

ماده 1168 و 1169 قانون مدنی

ماده 1168 قانون مدنی بیان می‌کند نگهداری از فرزندان، حق و وظیفه پدر و مادر است. این حق، از بین رفتنی نیست و والدین موظف به نگهداری از فرزند خود هستند.

ماده 1169 حضانت فرزند را تا 7 سالگی با مادر و پس از آن با پدر می‌داند. اگر پس از 7 سالگی، درباره حضانت فرزند اختلافی به وجود آمد، دادگاه با در نظر گرفتن مصلحت کودک، حکم خواهد داد.

ماده 1173 قانون مدنی، مناسب برای لایحه سلب حضانت از پدر

یکی از ماده‌های قانونی مهم برای تنظیم لایحه سلب حضانت از پدر ، ماده 1173 قانون مدنی است. براساس ماده 1173 هرگاه به دلیل بی‌احتیاطی یا رفتار نامناسب پدر یا مادری که از کودک نگهداری می‌کند، سلامتی یا اخلاق کودک به خطر بیفتد، دادگاه می‌تواند با تقاضای آشنایان و نزدیکان کودک یا قیم کودک یا رئیس حوزه قضایی، برای کودک تصمیم بگیرد.

از جمله موارد بی‌احتیاطی یا انحطاط اخلاقی هر یک از پدر و مادر:

  1. اعتیاد خطرناک به مواد مخدر، الکل و قمار
  2. شهرت یکی از والدین به فساد اخلاقی و فحشا
  3. ابتلا به بیماری‌ روانی با تشخیص پزشکی قانونی
  4. اجبار کودک به ورود در مشاغل غیراخلاقی یا سوءاستفاده از او مثل فساد و فحشا، گدایی کردن و قاچاق
  5. آسب رساندن و کتک زدن کودک به صورت غیرمتعارف

مواردی دیگری نیز وجود دارد که می‌توانید در نمونه لایحه سلب حضانت از پدر استفاده کنید. مثل عدم توجه به سلامتی روحی و جسمی کودک یا سابقه کیفری موثر پدر.

مثال‌های به خطر افتادن سلامتی کودک و مسائل غیراخلاقی محدود به این موارد نیستند.

نمونه لایحه سلب حضانت از پدر

ماده 1170، 1168 و 1174 قانون مدنی

اگر پدر قبل از 7 سالگی نیز حضانت کودک را به مادر ندهد، مادر می‌تواند از طریق دادگاه و با استناد به ماده 1168 قانون مدنی اقدام کند. اما براساس ماده 1170 اگر در زمانی که حضانت کودک با مادر است، مادر دیوانه شود یا با شخصی غیر از پدر، ازدواج مجدد کند، حق حضانت به پدر می‌رسد. البته اگر پدر حضانت را نپذیرد یا فوت کند و دادگاه تشخیص دهد که ازدواج مجدد مادر (چه ازدواج موقت و چه دائم) خلاف مصلحت کودک نیست، حضانت فرزند از مادر گرفته نمی‌شود.

طبق ماده 1174 قانون مدنی، اگر به دلیل جدایی یا به هر دلیل دیگری، والدین کودک در یک خانه زندگی نمی‌کنند، هر یک از والدین که حق حضانت طفل با او نیست حق ملاقات طفل را دارد. در صورت اختلاف در این‌ موضوع ، تعیین مکان و زمان ملاقات با دادگاه است. اگر حضانت با پدر است او حق ندارد مانع از ملاقات مادر و فرزند شود. اگر حضانت کودک با پدر باشد اما پدر ملاقات مادر با فرزندش را نامناسب بداند، می‌تواند درخواست منع ملاقات کودک برای مادر را به دادگاه تقدیم کند. در مورد ملاقات پدر هم، به همین شکل است.

قانون، حضانت طفل را از سن 7 سالگی به پدر داده است، اما مادر می‌تواند با اثبات موارد ماده 1173 لایحه سلب حضانت از پدر تنظیم کند و در صورتی‌که قاضی صلاح بداند حضانت فرزند به مادر واگذار می‌شود.

دادگاه در هر صورت، صلاح کودک را در نظر می‌گیرد، برای مثال، ممکن است دادگاه به علت وابستگی شدید کودک به مادر و ازدواج مجدد پدر، حضانت طفل 7 ساله را به مادر بدهد.

ماده 40، 41، 42 و 43 قانون حمایت خانواده، مناسب لایحه سلب حضانت از پدر

ماده 40 قانون خانواده بیان می‌کند هرکسی که اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت کودک را رد کند یا مانع از اجرای آن شود، یا کودک را بازنگرداند ، طبق درخواست ذی‌نفع و به دستور دادگاه تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.

براساس ماده 41 قانون حمایت خانواده، اگر دادگاه تشخیص دهد که تصمیمات درباره ملاقات فرزند، نگهداری و سایر امور به زیان کودک است یا مسئول نگهداری کودک از ملاقات کودک با دیگران جلوگیری کند، دادگاه می‌تواند برای واگذاری حضانت فرزند به دیگری یا گذاشتن شخصی برای نظارت بر نگهداری کودک تصمیمی جدید بگیرد.

طبق ماده 43 قانون حمایت خانواده، حضانت فرزندی که پدرش فوت کرده باشد با مادر است مگر زمانی که دادگاه به تقاضای ولی قهری (پدر و جد پدری کودک) یا دادستان، نگهداری فرزند توسط مادر را نامناسب بداند.

پس از رسیدن فرزندان به سن بلوغ شرعی (دختران 9 سال تمام قمری و پسران 15 سال تمام قمری) مسئله حضانت از بین می‌رود و فرزند بالغ می‌تواند با پدر، مادر یا اجداد خود زندگی کند.

براساس ماده 42 قانون حمایت خانواده، صغیر (کودکی که به سن بلوغ نرسیده است) و دیوانه را نمی‌توان بدون اجازه مادر یا شخصی که حضانت فرزند را به عهده دارد، از محلی که بین زوجین توافق شده یا محل قبل از طلاق، به محل دیگر یا خارج از کشور انتقال داد. فقط در صورتی‌که دادگاه اجازه دهد این امر ممکن است. همچنین دادگاه براساس درخواست ذی‌نفع (مادر، پدر، ولی، قیم و مسئول حضانت کودک) تضمینی برای بازگرداندن کودک می‌گیرد.

از چه آیه‌ای در نمونه لایحه سلب حضانت از پدر استفاده کنم؟

در آیه 233 سوره بقره بیان شده که مادر تا دو سالگی به فرزند خود شیر دهد و پدر نیز در این مدت نفقه آن دو را بپردازد.

کدام روایت برای تنظیم لایحه سلب حضانت از پدر مناسب است؟

پیغمبر (ص) در حدیثی، حق حضانت را حق مادر دانسته، به شرط این‌که مادر با شخصی غیر از پدر ازدواج نکند.

اگر پدر نفقه را پرداخت نکرد، چه کنم؟

براساس ماده 53 قانون حمایت از خانواده، اگر پدر در صورت داشتن توانایی مالی، نفقه فرزند را نپردازد، به حبس تعزیری درجه شش (ماه تا 2 سال) محکوم می‌شود. با استناد به همین ماده قانونی، می‌توانید از پدری که با وجود داشتن توانایی مالی، نفقه فرزند خود را نمی‌پردازد، شکایت کنید.

پیشنهاد می‌کنیم در رابطه با این موضوع، حتما مقاله نفقه فرزند را مطالعه کنید. در این مقاله چگونگی دریافت نفقه فرزند را شرح داده‌ایم.

پیشنهاد ما

شما می‌توانید وظیفه تنظیم لایحه سلب حضانت از پدر را به ما بسپارید. برای برقراری ارتباط با دپارتمان حقوقی، ابتدا باید به صفحه تنظیم لایحه بروید و سپس درخواستتان را ثبت کنید. شما همچنین می‌توانید با ثبت درخواست مشاوره حقوقی تلفنی ، با مشاوران و وکلای مجرب تیم رکلا گفتگوی تلفنی داشته باشید.

مهدیه تدین
خانم «مهدیه تدین»، کارشناس حقوقی است و در تیم تحریریه رکلا فعالیت می‌کند. ایشان در زمینه‌های مختلف حقوقی - قراردادی در رکلا محتوا تالیف کرده است.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات
(3 نظر)
account_circle
مهدی
thumb_up_alt
سلام. من یک فرزند هشت و نیم ساله دارم. مادرش دادخواست حضانت فرزند را داده است. آیا می توانم در دادگاه بخواهم که فقط در صورتی حضانت را می‌دهم که به صورت دایمی نزد خود نگه دارد؟
23:14
02 آذر 1399
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
سلام. وقت بخیر. در صورت توافق طرفین در این خصوص، مشروط به وجود مصلحت طفل، دادگاه این اجازه را صادر خواهد کرد.
01:51
14 دی 1399
account_circle
یلدا
thumb_up_alt
سلام. لایحه ای میخواستم برای سلب حضانت پدر به دلیل اعتیاد شدید ایشان به هروئین و بیماری هپاتیت سی. میخواهم حضانت پسر یازده ساله خودم را به دست بیاورم. چطور می‌تونیم از خدمات شما استفاده کنم؟
18:37
20 اسفند 1399
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
سلام و عرض ادب و احترام. لطفا درخواست خود را در بخش تنظیم لایحه ثبت بفرمایید. ما در اسرع وقت درخواست شما را بررسی خواهیم کرد و با شما تماس می‌گیریم.
20:51
22 اسفند 1399
account_circle
عاطفه حسینی
thumb_up_alt
سلام. دو دختر دارم یکی 19 و یکی 6 ساله. پدرشون به شدت دست به زن داره، فحاشی میکنه و منم صداش رو ضبط کردم. الان نگران دختر 6 ساله هستم اگه این صداش رو که فحاشی و تهدید می‌کنه نشون دادگاه بدم و دختر بزرگمم شهادت بده که پدرش آدم بد دهنی هست و فحاشی می‌کنه و کتک میزنه می‌تونم حضانت دختر رو بگیرم؟ درضمن به من خیلی هم وابستس دخترم.
20:41
12 مرداد 1400
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
سلام. وقت بخیر. صدای ضبط شده و اظهارات فرزند بزرگ به شما کمک خواهد کرد. در هر حال، ملاک قاضی محترم دادگاه جهت صدور تصمیم، مصلحت طفل است.
19:11
13 مرداد 1400