نمونه لایحه رد اعسار مهریه و نکاتی که برای نوشتن لایحه دفاعیه رد اعسار از پرداخت مهریه مهم است!

نویسنده:مهدیه تدین
-
بروزرسانی:1401/11/03
زمان مطالعه: 8 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
لایحه رد اعسار مهریه

لایحه رد اعسار مهریه یکی از انواع مهم لایحه است. زمانی‌که زوجه درخواست مهریه را به دادگاه ارائه می‌کند، دادگاه مقدار مهریه و توانایی مالی مرد را بررسی می‌کند و بر این اساس رای صادر می‌کند.

ممکن است مرد برای پرداخت مهریه، ناتوان (مُعسِر) باشد. طبق ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ، معسر شخصی است که یه دلیل ناتوانی مالی نتواند دیون خود را پرداخت کند. مرد با استناد به این ماده و ارائه شواهد به دادگاه، اعسار خود را اعلام می‌کند و دادگاه نیز پس از بررسی، به ناتوانی مالی مرد رای می‌دهد. در صورت اثبات اعسار ممکن است قاضی به مرد برای پرداخت مهریه مهلت بیشتری دهد یا مهریه را قسط‌بندی کند. در مواردی ادعای اعسار مرد و مدارک ارائه شده حقیقت ندارند، مثلاً ممکن است مرد برای نپرداختن مهریه اموال خود را به نام خواهرش بزند و به او منتقل کند یا زمینی داشته باشد که سند رسمی برای آن صادر نشده است و در اداره ثبت احوال به نام او ثبت نشده باشد، پس جز اموال او محسوب نشود.

اگر به توانایی مالی مرد در پرداخت مهریه اطمینان دارید با ارائه نمونه لایحه رد اعسار مهریه مدارک و مستندات خود را به دادگاه ارائه کنید. شما به عنوان زوجه برای اثبات عدم اعسار مرد باید با مدارک و شهود درست و قابل استناد به دادگاه مراجعه کنید. پس می‌توانید با تنظیم این لایحه، ادعای ناتوانی مرد را رد کنید.

نمونه لایحه رد اعسار مهریه چه لایحه‌ای است و چه کاربردی دارد؟

لایحه‌ای است که زوجه برای رد تقاضای اعسار مرد به دادگاه تقدیم می‌کند. در تنظیم این لایحه، از مدارک مالی که نشان دهنده توانایی مرد است استفاده کنید مثل تراکنش‌های بانکی مرد که نشان دهنده قدرت مالی مرد برای پرداخت مهریه است. یا مثلا تراکنش‌های بانکی که نشان‌دهنده انتقال اموال مرد باشد.

صحبت قاضی با طرفین قراردادهای مالی مرد و سوال کردن از آن‌ها در بسیاری از موارد، حقیقت را آشکار می‌کند مثلاً اگر زمان انتقال اموال دقیقاً چند روز قبل از جلسه دادگاه برای پرداخت مهریه باشد یا برای فرار از پرداخت مهریه، اموال را به صورت صوری منتقل کرده باشد، می‌تواند دلیل خوبی برای شما باشد.

مثلا اگر مرد خانه و ماشین خود را به نام مادرش زده تا با ادعای اعسار از پرداخت مهریه خودداری کند، شما با بیان این مسئله و ارائه مدرک، لایحه دفاعیه رد اعسار از پرداخت مهریه را تقدیم دادگاه کنید و در دادگاه تقاضای بررسی بیشتر و رد لایحه تقاضای اعسار مرد در پرداخت مهریه را بیان کنید.

مواد قانونی مناسب برای نمونه لایحه رد اعسار مهریه

در این بخش، ماده‌های مهم قانونی مناسب برای لایحه دفاعیه رد اعسار مهریه را بررسی می‌کنیم و نکات مهم آن را مرور خواهیم کرد.

ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

براساس ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، شخصی که مدعی اعسار است باید لیست کلیه اموال خود را به همراه دادخواست اعسار به دادگاه تقدیم کند:

  1. تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول (اموال قابل جابجایی مثل اتومبیل) و غیرمنقول (اموال غیر قابل جابجایی مثل خانه) با جزئیات؛
  2. مبلغ وجوه نقدی که او به هر عنوان نزد بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و غیرایرانی دارد، به همراه مشخصات دقیق و کامل حساب‌های ذکر شده؛
  3. کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث.

همچنین فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال ذکر شده در بالا، از یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد.

در مواردی که بار اثبات اعسار به عهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت (توانایی در پرداخت دیون) او اثبات شده باشد، هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شاهدان اثبات کند باید شهادت‌نامه کتبی حداقل دو شاهد را برای مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت (وضعیت مالی شخص در زندگی روزمره و توانایی رفع نیازهای زندگی) فرد اطلاع کافی داشته باشند همراه با دادخواست اعسار خود ارائه کند. شهادت‌نامه ذکر شده باید علاوه بر هویت و اقامتگاه (محل زندگی) شاهد، همراه با ضمانتی برای شاهدانی باشد که شهادت داده‌اند و موارد مندرج در ماده 9 این قانون باشد.

توضیح ساده‌تری در مورد ماده 8

پس اگر شما مدارکی را در دست دارید که نشان دهد لیست اموالی که مرد ارائه کرده است کامل نیست یا وجوه نقدی که متعلق به مرد است در حسابی به نام شخصی دیگر است یا شاهدانی که به اعسار مرد شهادت داده‌اند از مرد برای شهادت دادن پول گرفته و شهادت دروغ داده‌اند، تمامی این موارد را همراه با اسناد قابل استناد و موثق همراه با نمونه لایحه رد اعسار مهریه به دادگاه ارائه کنید.

ماده 16 و لایحه رد اعسار مهریه

براساس ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، هرگاه محکوم‌علیه (شخصی که محکوم شده است) در لیست اموال خود (موضوع ماده 3 و 8 این قانون) به قصد فرار از اجرای حکم، از اعلام کامل و درست اموال خود طبق مقررات این قانون خودداری کند، یا پس از صادر شدن حکم اعسار مشخص شود برخلاف واقعیت خود را به عنوان شخص مُعسِر معرفی کرده است، دادگاه همراه با حکم به رفع اثر از حکم اعسار قبلی، محکومٌ علیه را به حبس تعزیری درجه هفت (91 روز تا 6 ماه حبس) محکوم خواهد کرد.

مهریه زن از جمله دُیون ممتاز است یعنی دِینی است که مرد باید در هر شرایطی پرداخت کند، حال ممکن است زوج برای فرار از پرداخت مهریه شما، قصد فرار از دِین را داشته باشد و به همین دلیل اقدام به خرید و فروش و معامله اموال خود کند یا در صورت اموال خود، کلیه اموال را بیان نکند. در این موارد شما در نمونه لایحه رد اعسار مهریه به ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی استناد کنید.

لایحه دفاعیه رد اعسار از پرداخت مهریه

ماده 12 و لایحه رد اعسار مهریه

براساس ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اگر دعوای اعسار در دادگاه رد شود، دادگاه همراه با صدور حکم به رد دعوا، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده به خوانده دعوای اعسار (در صورتی‌ که خوانده درخواست کند) محکوم می‌کند.

پس از رد اعسار مرد، شما می‌توانید درخواست پرداخت مهریه را در نمونه لایحه رد اعسار مهریه بیان کنید و خسارات وارده در این مدت را نیز از مرد مطالبه کنید.

آیه‌های مناسب نمونه لایحه رد اعسار مهریه

در آیه 4 سوره نسا بیان شده است، مهرهای زنان را با میل قلبی و به عنوان هدیه به آن‌ها بدهید.

این آیه بر پرداخت مهریه زنان به عنوان هدیه تاکید دارد. یعنی مرد با مهربانی مهریه زن را به عنوان هدیه به او بپردازد.

احادیث مناسب نمونه لایحه رد اعسار مهریه

امام صادق (ع) می‌فرمایند: مردی که مهریه‌ای برای زنش قرار دهد ولی قصدش این باشد که به او پرداخت نکند همانند دزد است.

ایشان در حدیث دیگری می‌فرمایند: کثیف‌ترین گناهان عبارت‌اند از: کشتن حیوان بی‌زبان، ندادن مهریه زن و نپرداختن مزد کارگر.

در تنظیم نمونه لایحه رد اعسار مهریه به آیات و احادیث و مواد قانونی استناد کنید. همچنین از صحت و درستی مدارکی که همراه با لایحه دفاعیه رد اعسار مهریه به دادگاه ارائه می‌کنید اطمینان حاصل کنید. از شهادت شاهدان استفاده کنید و شهادت آن‌ها را همراه با مشخصات آن‌ها در لایحه، تقدیم دادگاه کنید.

پیشنهاد ما

شما می‌توانید وظیفه تنظیم لایحه دفاعیه رد اعسار مهریه را به ما بسپارید. برای ثبت درخواست تنظیم لایحه ، روی لینک بزنید و در صفحه مربوط به آن درخواستتان را ثبت کنید.

علاوه براین، برای دریافت خدمات مشاوره حقوقی تلفنی نیز ، می‌توانید به صفحه اختصاصی آن وارد شوید. در این صفحه با وارد کردن اطلاعات درخواست شده، ثبت درخواست مشاوره حقوقی خود را نهایی می‌کنید. در ادامه، مشاوران حقوقی و وکلای تیم رکلا با شما ارتباط خواهند گرفت و در خصوص موضوعی که برای مشاوره در نظر دارید، با شما گفتگو خواهند کرد.

مهدیه تدین
خانم «مهدیه تدین»، کارشناس حقوقی است و در تیم تحریریه رکلا فعالیت می‌کند. ایشان در زمینه‌های مختلف حقوقی - قراردادی در رکلا محتوا تالیف کرده است.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات
(3 نظر)
account_circle
مارال
thumb_up_alt
سلام. من درخواست مهریه دادم و رای هم قطعی هست و بصورت غیابی طلاق گرفتم. رای قطعی دادگاهم این بود که بعد از دوسال همسرم هرماه یک سکه بدهد ولی مجهول المکان بود پارسال پیداش کردم و پرونده رو پیگیری کردم. حالا همسر سابقم در خواست اعسار داده و ‌گفته ماهی یک میلیون تومان حقوق میگیره و ‌کارگر هست. درصورتی که کارگاه تراشکاری داره و از پارسال که رای ابلاغ شد ماشین رو فروخته و خودش رو کارگر معرفی کرده. اوضاع مالیش خوب هست. من چطور باید حقمو بگیرم؟ لطف می‌کنید راهنمایی کنید؟
10:23
21 بهمن 1399
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
سلام و وقت بخیر. دلایل قانونی (ادله قانونی) نقش تعیین کننده‌ای در این مورد دارد. توصیه می‌کنیم تا حد امکان، دلایل خود را تقویت کنید. بر همین اساس، کمک از شهود و به اصطلاح، شهادت شهود نقش مهمی در موفقیت شما خواهد داشت. همچنین اظهارات مطلعین محل کار همسر شما نیز، بی تاثیر نخواهد بود.
16:06
23 بهمن 1399
account_circle
سیده خدیجه همدانی پور املشی
thumb_up_alt
سلام خسته نباشید. من با همسرم مشکل دارم و مهریه رو گذاشتم اجرا بعد از اومدن حکم، همسرم اعسار زد دو شاهد و پرینت حساب سه تا بانک لیست اموال منقول و غیر منقول را پیوست کرد. تمامی حساب هایش صفر و اموال را به شخص دیگری منتقل کرده حالا من چکاری باید انجام بدم؟
11:53
12 آذر 1400
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
سلام. با توجه به اینکه باید کلیه جنبه‌های موضوع مورد بررسی قرار بگیرد به شما توصیه می‌کنیم درخواست مشاوره حقوقی تلفنی ثبت کنید تا همکاران ما با شما تماس بگیرند.
18:04
13 آذر 1400
account_circle
سارا رسولی
thumb_up_alt
سلام‌. من بتازگی برای مهریه‌ام اقدام کردم ولی همسرم اعسار زده. ایشان یک آپارتمان که بصورت قراردادی خریداری کرده و یک ماشین پرشیا که آن هم بصورت قراردادی خریده بود را به نام مادرش زده و تفکیک پلاک کرده. حالا چطوری می‌تونم رد اعسار بزنم و چطور اثبات کنم و حقم رو بگیرم؟
14:54
19 فروردین 1401
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
سلام. شما باید در خصوص سوء نیت ایشان جهت انتقال مالکیت آن اموال به مادرشان، دلایل ارائه کنید. معمولا زمان انتقال در رای مرجع محترم قضاوت، تاثیر خواهد داشت.
09:36
20 فروردین 1401