کاربرد و زمان نوشتن لایحه مطالبه اجور معوقه یا لایحه دفاعیه مطالبه اجور معوقه

نویسنده:منا سبزه وند
-
بروزرسانی:1402/08/07
زمان مطالعه: 8 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
لایحه مطالبه اجور معوقه

لایحه مطالبه اجور معوقه یکی از لوایح مهمی است که در دادگاه ارائه می‌شود. اجاره نامه یکی از قراردادهای مهم و پرکاربرد در جامعه ما است. امروزه افزایش قیمت املاک سبب شده است که اشخاص به ‌جای خرید ملک، ملک مورد نظر خود را اجاره کنند. قرارداد اجاره ، باعث ایجاد رابطه حقوقی برای موجر و مستاجر می‌شود. موجر شخصی است که صاحب ‌مال است و ملک خود را به مستاجر اجاره می‌دهد. مستأجر شخصی است که مطابق قانون تعهد می‌دهد، در ازای استفاده از منافع مال مورد اجاره، مبلغی را در تاریخ مشخص به موجر بپردازد. به مبلغی که مستاجر به موجر پرداخت می‌کند، اجاره ‌بها می‌گویند.

چنانچه مستأجر این اجاره‌ بها را در زمان مشخص و طبق قرارداد به موجر پرداخت نکند، موجر می‌تواند از طریق دادگاه، الزام او را به این موضوع تقاضا کند. در این حالت، موجر با مراجعه به دادگاه، علیه مستاجر دعوای مطالبه اجور معوقه را مطرح می‌کند. اجور معوقه همان اجاره ‌بهایی است که در زمان مقرر پرداخت ‌نشده است. موجر با نوشتن نمونه لایحه مطالبه اجور معوقه ، از قاضی تقاضا می‌کند که مستاجر را مطابق قانون محکوم کند.

مفهوم اجور معوقه

اجور جمع اجاره و معوقه به معنی چیزی است که زمان آن به عقب افتاده باشد. بنابراین، اجور معوقه یعنی اجاره‌ بهایی که پرداخت آن به تعویق افتاده ‌است. زمان پرداخت اجاره‌بها مطابق نظر طرفین قرارداد ، ممکن است در روز مشخصی در هر ماه یا هر سال باشد. چنانچه مستأجر این زمان معین را بپذیرد و قرارداد امضاء کند، موظف است اجاره‌بها را طبق قرارداد، در همان روز به موجر بپردازد.

گاهی ممکن است موجر در قرارداد شرط کند که در صورت عدم پرداخت اجاره ‌بها توسط مستاجر، قرارداد را فسخ و ملک را تخلیه می‌کند. در این شرایط اگر مستاجر اجاره‌ بها را در زمان معین به او نپردازد، قرارداد اجاره فسخ خواهد شد.

معرفی اموال مستاجر برای پرداخت اجور معوقه

گاهی ممکن است موجر علیه مستاجر طرح دعوا کند و علیه او نمونه لایحه مطالبه اجور معوقه را تنظیم کند. اگر با حکم دادگاه مستاجر محکوم به پرداخت اجور معوقه شود باید آن را به موجر بپردازد. در صورتی ‌که مستاجر بعد از محکومیت در دادگاه همچنان از پرداخت اجور معوقه به موجر خودداری کند، موجر می‌تواند اموال او را به دادگاه معرفی کند. در این حالت، از محل این اموال، اجور معوقه به موجر پرداخت می‌شود.

چنانچه مستاجر توانایی پرداخت اجور معوقه را نداشته باشد، موجر می‌تواند از مالی که مستأجر نزد او به ‌عنوان ودیعه قرار داده ‌است، اجور معوقه را برداشت کند. اگر مستاجر مالی نزد موجر نداشته باشد؛ موجر می‌تواند جلب مستاجر را از دادگاه تقاضا کند.

اجور معوقه در صورت فوت مستاجر

گاهی ممکن است موجر و مستاجر قرارداد اجاره را تنظیم کنند و بعد از گذشت چند ماه از عقد اجاره ، مستأجر فوت کند. در این حالت موجر نمی‌تواند اجاره‌ بهای ماه‌های آینده را از وراث او تقاضا کند، اما می‌تواند اجور معوقه ماه‌های گذشته را از وراث مطالبه کند. در این حالت موجر با تنظیم نمونه لایحه مطالبه اجور معوقه از دادگاه تقاضا می‌کند که در مورد اجور معوقه مال مورد اجاره حکم مناسب را صادر کند.

نکات مهم درباره نمونه لایحه مطالبه اجور معوقه

در صورتی‌ که میزان اجور معوقه کمتر از ۲۰ میلیون باشد، مرجع رسیدگی به این موضوع، شورای حل اختلاف است. در این حالت شخص با مراجعه به شورای حل اختلاف مشکل خود را درباره عدم پرداخت اجور معوقه مطرح می‌کند.

اگر مال مورد اجاره از بین برود، موجر نمی‌تواند برای دریافت اجاره‌بهای آتی به مستاجر مراجعه کند. یعنی اگر خانه در اثر سیل به ‌طور کامل تخریب شود و هنوز ۶ ماه از مدت اجاره باقی‌مانده باشد، موجر نمی‌تواند اجاره آتی را از مستأجر مطالبه کند. زیرا مال مورد اجاره تلف شده ‌است.

نکته مهمی که درباره اجور معوقه وجود دارد این است که مستاجر نمی‌تواند به دلیل استفاده نکردن از منافع مال مورد اجاره از پرداخت اجاره‌ بها خودداری کند. یعنی نمی‌تواند بگوید؛ چون هنوز از مال مورد اجاره استفاده نکرده است ، پس اجاره‌بهای آن را پرداخت نمی‌‌‌کند.

مستأجر مکلف است بعد از قرارداد اجاره به تعهدات خود عمل کند. یعنی حتی اگر از مال موضوع اجاره استفاده نکند، بعد از قرارداد اجاره باید اجاره ‌بهای آن را مطابق توافقات طرفین مجاز بپردازد.

نمونه لایحه مطالبه اجور معوقه چه کاربردی دارد؟

طرفین قرارداد اجاره موظف هستند که به تعهدات خود عمل کنند. مستأجر موظف است که مطابق قرارداد، مبلغ اجاره‌ بها را به موجر بپردازد. چنانچه مستاجر در زمان معین اجاره‌ بها را نپردازد، موجر می‌تواند علیه او در دادگاه حقوقی طرح دعوا کند. سپس با تنظیم نمونه لایحه مطالبه اجور معوقه از قاضی رسیدگی و صدور حکم مناسب را تقاضا کند. برای مثال شخصی را در نظر بگیرید که یک باغ را اجاره کرده ‌است. مستاجر مطابق قرارداد متعهد شده‌ است که هر ماه مبلغ ۱۰ میلیون تومان را به صاحب باغ، یعنی موجر پرداخت کند.

در صورتی ‌که مستاجر این اجاره ‌بها را در زمانی که تعیین شده است، پرداخت نکند، موجر می‌تواند علیه او در دادگاه حقوقی طرح دعوا کند. موجر در نمونه لایحه مطالبه اجور معوقه درباره شرایط و تعهدات قرارداد اجاره و اجور معوقه توضیحات کامل را بیان می‌کند. او باید بتواند با ارائه دلایل و مدارک، قاضی را مجاب کند که به نفع او حکم دهد. قاضی بعد از بررسی دلایل و مدارک و اظهارات مستاجر حکم خود را صادر می‌کند.

نمونه لایحه مطالبه اجور معوقه چه زمانی نوشته می‌شود؟

زمانی‌ که مستاجر از انجام تعهدات خود در قبال موجر خودداری کند، این حق برای موجر به وجود می‌آید که علیه او طرح دعوی کند. زیرا مستأجر موظف است که اجاره ‌بها را در تاریخ معین به موجر یا شخصی که در قرارداد توافق‌ شده بپردازد. قانون‌گذار به‌ جهت حمایت از حقوق افراد و اموال آن‌ها، به موجر این حق را می‌دهد که برای احیای حق خود از طریق قانونی تلاش کند. موجر می‌تواند علیه مستاجری که از پرداخت اجاره ‌بهای ملک مورد اجاره خودداری می‌کند، طرح دعوا کند. او باید در نمونه لایحه دفاعیه مطالبه اجور معوقه ، بیان کند که مستأجر اجاره ‌بهای مال مورد اجاره را پرداخت نکرده‌ است. قاضی پس ‌از بررسی شرایط و دلایل، حکم خود را صادر می‌کند.

برای مثال؛ اگر مستأجری مال مورد اجاره را تخلیه کند ولی هنوز اجاره ‌بهای چند ماه اخیر آن را به موجر نداده باشد، موجر می‌تواند برای دریافت اجور معوقه‌ این چند ماه در دادگاه حقوقی علیه مستاجر طرح دعوا کند. همچنین می‌تواند با نوشتن نمونه لایحه مطالبه اجور معوقه درباره مدت و مقدار اجور معوقه به طور کامل توضیح دهد. در صورتی ‌که دادگاه دلایل و مدارکی که ارائه‌ شده است را کافی بداند، مستاجر را محکوم به پرداخت اجور معوقه می‌کند.

مواد قانونی مرتبط با نمونه لایحه مطالبه اجور معوقه

بند ۳ ماده ۴۹۰ قانون مدنی : طبق این ماده مستاجر باید اجاره‌ بها را در تاریخ معینی که بین او و موجر مقرر شده است، بپردازد. اگر موجر و مستأجر برای پرداخت اجاره‌ بها زمانی را تعیین نکرده باشند، مستاجر باید نقداً اجاره‌ بها را پرداخت کند؛

ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر مورخ ۱۳۵۶: با توجه به این ماده، مستأجر مکلف است اجاره‌ بها را در زمان معین در اجاره‌ نامه به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد؛

ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مورخ ۱۳۶۲: مطابق این ماده مستأجر باید در زمان مقرر اجاره‌بها را بپردازد. در صورت امتناع از پرداخت تمام اجاره‌ بها به موجر یا نماینده قانونی او، موجر می‌تواند با اجاره‌ نامه رسمی که در اختیار دارد، به دفترخانه تنظیم ‌کننده سند رسمی مراجعه کنند. دفتر اسناد رسمی نیز اخطاریه‌ای به مستأجر ارسال می‌کند.

پیشنهاد ما

تنظیم لایحه نیازمند دانش حقوقی، تجربه و مهارت است. لایحه باید به خوبی شرایط شما را مطرح کند و از شما در دادگاه دفاع کند. برای آگاهی از ابعاد حقوقی لایحه، به شما پیشنهاد می‌کنیم که از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی استفاده کنید.

منا سبزه وند
با توجه به اینکه «منا سبزه وند» کارشناس حقوقی و پژوهشگر امور حقوقی - قراردادی است، رکلا افتخار داشته است که در تیم تحریریه خود، تالیف بخشی از مقالات مهم را به ایشان محول کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات