نفقه فرزند و نکات مهمی که لازم است بدانید!

نفقه فرزند

نفقه فرزند کوچکترین مسئله پس از حضور وی در زندگی مشترک پدر و مادر است. این موضوع از مساله نفقه زوجه متفاوت است.

گذشته از اینکه منطقی و انسانی هر دو موظف به ایجاد فضایی امن و آرامش بخش برای فرزندان خود هستند ؛ از نظر حقوقی نیز وظیفه تامین نفقه‌فرزند بر عهده آنهاست.

این پست به قصد آشنایی بیشتر با نفقه فرزند ، میزان‌نفقه فرزند و… است.

نفقه‌فرزند به معنی فراهم کردن امکانات آسایش و رفاهی اعم از مسکن ، خوراک و پوشاک و… در حد توانایی مالی است.

به طور صریح قانون خاصی نیست که بیان کند شخص بخصوصی مسئول پرداختنفقه فرزند است .

ولی از انجایی که فرزند میتواند مصداق ماده 1204 و 1119 قانون مدنی باشد قوانینی برای نفقه‌فرزند وجود دارد.

در این پست به آن قوانین میپردازیم. با ما همراه باشید.

مسئول پرداخت:

پرداخت‌نفقه به عهده پدر است .

در صورتی که پدرتوانایی مالی نداشته باشد یا درقید حیات نباشد این وظیفه برعهده اجداد پدری است .

در صورت فوت اجداد پدری این وظیفه برعهده مادر است .

در صورت عدم استطاعت مالی یا فوت مادر ابن وظیفه به مادربزرگ پدری یا مادری محول میشود که هردو به صورت مساوی مشئول پرداخت نفقه فرزند هستند.

برای تعیین میزان نفقه فرزند مشترک در صورتی که زوجین نتوانند توافق کنند باید به دادگاه خانواده مراجعه کنند و توسط کارشناس محاسبه شود.

میزان نفقه فرزند دختر چگونه است؟

دختر زیر 9 سال باید از طریق کسی که از او نگهداری میکند برای مطالبه نفقه اقدام کند .

مطالبه نفقه زمان دریافت گواهی رشد از دادگاه توسط دختر قابل مطالبه است ( شروع سن 19 سالگی )

در غیراین صورت دختر به تنهایی قادر به مطالبه نفقه از پدر یا هر شخصی که نفقه وی را میپردازد نیست.

پرداختنفقه فرزند دختر تا زمان وفات وی ادامه دارد مگر انکه خودش بتواند به کاری اشتغال یابد که نیازهای متعارف وی برای ادامه زندگی را بر طرف سازد و یا ازدواج کند.

میزان نفقه فرزند پسر به چه شکل است؟

پسر زیر 15 سال باید از طریق کسی که مسئول نگهداری اوست اقدام به مطالبه نفقه کند.

پسر تا پایان سن 18 سالگی و دریافت گواهی رشد از دادگاه قادر به مطالبه‌نفقه به تنهایی نیست.

پرداخت نفقه فرزند پسر تا پایان دوره سربازی وی که قادر به اشتغال به شغلی که نیاز‌هایش را برای زندگی بر طرف نکند ادامه دارد.

پرداخت هزینه‌های تحصیل در دانشگاه برای دختر و پسر ، نفقه محسوب نمیشود.

مبلغ نفقه فرزند در سال 1401:

میزان نفقه‌فرزند در 1401 یا هر سال دیگری مطابق با توانایی مالی پرداخت کننده ، محل زندگی و… مشخص میشود و نمیتوان مبلغ معینی را تعیین کرد. به عبارت دیگر، تعیین دقیق مبلغ نفقه توسط مرجع قضایی انجام می‌شود و ایشان با توجه به قرائن و شواهد موجود، در این مورد تصمیم گیری خواهد کرد.

دادخواست نفقه فرزند از طرف مادر :

برای مطالبه‌نفقه دو شرط لازم است :

1- ذی نفع :

به این معنی که مطالبه نفقه در حقوق مطالبه کننده موثر باشد.

2- اهلیت قانونی :

به این معنی که مطالبه کننده باید عاقل و رشید باشد.

اگر فرزند برای مطالبه‌نفقه ذی نفع باشد ولی اهلیت قانونی نداشته باشد مادر وی میتواند دادخواست مطالبه‌نفقه‌فرزند را علیه پدر طرح کند.

پرداخت نفقه فرزند نامشروع :

پرداخت‌نفقه‌فرزند نامشروع بر عهده پدرش است.

تعدیل نفقه:

نفقه مشخص شده توسط دادگاه برای مدت زمان معینی است و با تغییر شرایط جامعه قابل تغییر است.

مثلا تصور کنید نفقه معین شده از سوی دادگاه درسال 97 برای شخصی یک میلیون تومان است؛

با توجه به تورم ها و تغییرات اقتصادی در جامعه ابن میزان‌نفقه در سال 98 قابل قبول نیست.

با مراجعه به دادگاه و در خواست تعدیل‌نفقه میتوان میزان نفقه را مطابق با شرایط حال جامعه معین کرد.

مطالبه نفقه معوقه:

برای فرزند امکان مطالبه‌نفقه در گذشته وجود ندارد. این موضوع فقط مربوط آینده است.

نپرداختن نفقه فرزند:

نپرداختن نفقه فرزند جرم محسوب میشود و دختر و پسر واجد شرایط میتواند در صورت غدم دریافتنفقه ،با ارائه دادخواست ، آن را مطالبه کند.

دادگاه پس از بررسی و اطمینان از توانایی مالی پرداخت کننده؛در صورت امتناع ، وی را محکوم به حبس بین 6 ماه تا دوسال میکند.

نفقه فرزند بعد از طلاق:

اگر طلاق‌توافقی باشد؛ پدر و مادر باید برای میزان نفقه و پرداخت کنندهنفقه به تفاهم برسند.

.در غیر اینصورت، پرداخت‌نفقه‌فرزند به عهده پدر وی میباشد در صورت امتناع، مادر یا خودش میتوانند درخواست مطالبه‌نفقه کند

ثبت نظر یا سوال